Глифозатът не е канцерогенен, потвърди Европейската агенция по химикали

ДДТ, растителна защитаСпорната хербицидна съставка глифозат не причинява рак при хората, според научно становище, публикувано от Европейската агенция по химикали (ECHA) в понеделник, 30 май 2022 г.

Комитетът за оценка на риска на агенцията установи, че „наличните научни доказателства не отговарят на критериите за класифициране на глифозат за специфична токсичност за целеви органи или като канцерогенно, мутагенно или репротоксично вещество“.

Становището не се отклонява от позицията на ECHA през 2017 г., когато също не класифицира глифозата като канцерогенен. Тогава, както и сега, ECHA каза, че глифозатът може да причини сериозно увреждане на очите и е токсичен за водните организми.

Комисията ще публикува доклада си до средата на август.

Становището на ECHA ще повлияе на решението на ЕС дали да забрани или повторно разреши употребата на хербицида, като се очаква Европейската комисия да направи препоръка най-рано до юли 2023 г.

Проф. Тоньо Тонев: Вече 50 г. глифозатът е без аналог, но някои фермери все още не го ползват ефективно

 

Leave a Comment