Научна и развойна дейност на най-високо ниво при селекцията на рапичните хибриди ИнВигор на БАСФ

Гост лектор г-н Питър Декейзър, Мениджър развитие на маслодайни култури в БАСФ
Питър Декейзър (вляво) заедно с Тодор Евтимов, технически мениджър в БАСФ, пред ключови земеделци от Ямболско

Питър Декейзър (вляво) заедно с Тодор Евтимов, технически мениджър в БАСФ, пред ключови земеделци от Ямболско

Мениджърът развитие на маслодайни култури в БАСФ, Питър Декейзър бе наскоро в България, за да представи накратко пред фермери селекционния процес на компанията и целите, които тя си поставя в краткосрочно бъдеще.

Селекционният център, където работи г-н Декейзър, създава хибриди от зеленчукови и полски култури. Изследователите разполагат с богата генбанка, от чиито ресурси черпят за развойната си дейност. Фирмата прави сериозни инвестиции в нови дигитални решения.

Селекционната програма за рапица е съсредоточена в два научни центъра в Белгия – биотехнологичен и селекционен. БАСФ е фокусирана 100% за развитието на негенно модифицирана рапица.

Развойната дейност условно е разделила Европа на три зони. Например за Западна Европа се разработват хибриди, които са по-устойчиви на заболявания, тъй като там болестите са основен проблем. Северните страни имат нужда от по-студоустойчиви хибриди. А за държавите от Централна и Източна Европа е най-важно хибридите да имат бърз старт наесен и да са по-сухоустойчиви.

„Едно от направленията, в които работим активно, е създаването на повече Clearfield хибриди“, посочи Питър Декейзър.

Доста важни гени, с които разполага компанията, са гените за устойчивост срещу гуша и нематоди. Селекционната програма включва работа с гени от различно ниво срещу фома и не на последно място срещу вируси.

„Гордеем се също с внедряването на ген за устойчивост на разпукване на шушулките, а хибридите, в които е имплементиран, се отглеждат в цяла Европа, а също и в Канада. Това е важно, защото хибридите имат изключително висок потенциал за добив и ако не можем да приберем реколтата заради изпадалите семена, този потенциал не се постига“.

Изборът на хибриди преминава през дълъг процес, в който участват хиляди кандидат-сортове, засети на 2 до 4 локации. Малкото от тях, които покрият високите критериите, зададени от селекционерите, се тестват на много повече локации. На третата година броят на хибридите допълнително се редуцира, но локациите се увеличават още повече.

„По този начин предлагаме на пазара само най-доброто за различните географски територии, в това число и в България“, увери г-н Декейзър.

Той поясни, че минават минимум 7 години, докато се предложи за регистрация нов хибрид.

Процесът е разделен на четири стъпки. При последната новият хибрид се тества в реални условия – първо на по-малки площи, после на големи.

Селекционерите на БАСФ оперират с голяма мрежа от опити, като част от тях са в България. Обследват се различни параметри – качество и добиви, устойчивост на болести, на полягане, зимо- и сухоустойчивост. Не на последно място компанията тества хибридите и за устойчивост на синя китка.

Представителството на БАСФ в България пък избира кои хибриди са подходящи за условията у нас.

„За да стигне продуктът при вас, той минава и през сложния процес на заготвяне и транспорт на семената при правилните условия. Семепроизводството е съсредоточено във Франция, Белгия и Германия. Там има възможност да се получава продукция с по-голяма маса на 1000 семена.

„В България сеитбата на рапица се извършва по-късно и затова тук доставяме съвсем свежи семена, добити в годината на сеитбата“, завърши Питър Декейзър.

 

Leave a Comment