Земеделският министър нареди със заповед компенсация за 100% щети от градушката в Садово

Смачкана от градушката и вятъра пшеница

Смачкан от градушката и вятъра житен посев край Садово

Със своя заповед от вчера, 22 юни (публикувана в сайта на министерството днес) земеделският министър Иван Иванов нареди земеделските стопани от община Садово с напълно пропаднали площи заради градушката на 31 май да получат обезщетение.

Щети са установени при площи с ечемик, царевица за зърно, слънчоглед, соя, грах за зърно, пипер на открито, тикви, домати на открито, главесто зеле и пъпеши.

Държавната помощ за щетите от градушката, приравнена към бедствие, ще се изплати по реда и в размер, определени от УС на ДФ „Земеделие“.

Припомняме, че на последния УС на ДФ „Земеделие“ бе решено да се отпуснат общо 700 000 лв. за компенсиране на стопани със 100 и с по-малко от 100 процента.

Средствата са разпределени така: 300 хил. лв. за производители с напълно пропаднали площи, отпуснати по държавната помощ за компенсиране след бедствия. И 400 хил. лв. за тези с частично пропаднали площи, които ще се разпределят като държавна помощ de minimis.

УС на ДФ „Земеделие“ одобри бюджет от 700 хил. лв. за щетите, нанесени от градушката в Садово

 

Leave a Comment