Потребителят ще разполага с богата информация върху етикета, когато избира пчелния мед

Нова наредба за изисквания към пчелния мед е предложена за обществено обсъждане до 21 юли в сайта на МЗм.

базар на медВ проекта се определят изискванията към наименованията, състава, характеристиките, етикетирането, вземането на проби и лабораторното изпитване на пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

В зависимост от произхода на меда ще се използват наименованията „цветен или нектарен пчелен мед“ – за пчелен мед, получен от нектар на растения; и „манов пчелен мед“ – за продукт, получен главно от екскретите на смучещи насекоми по растенията (Hemiptera) или от секрети на живи части от растенията.

В зависимост от начина на производство и/или представяне на меда ще се използват следните наименования за отделните видове мед:

  1. „пчелен мед във восъчна пита“ – за пчелен мед, събиран от пчелите в килийките на новоизградени пити от пчелен восък без пило и продаван в запечатани цели пити или части от такива пити;
  2. „пчелен мед с восъчна пита“ – за продукт, съдържащ едно или повече парчета восъчна пита;
  3. „отцеден пчелен мед“ – за продукт, получен след отцеждането на разпечатана восъчна пита;
  4. „центрофугиран пчелен мед“ – за продукт, който е получен чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити;
  5. „пресован пчелен мед“ – за продукт, получен след пресоване на медени восъчни пити със или без прилагане на умерено нагряване, но не повече от 45 °С;
  6. „филтриран пчелен мед“ – за продукт, получен чрез отстраняване на чужди органични или неорганични примеси по начин, по който съществено се намалява съдържанието на цветни полени.

(4) Наименованието „индустриален пчелен мед“ ще се използва за пчелен мед, предназначен за промишлена употреба или като съставна част на други храни, които се подлагат на обработка.

Страната или страните на произход, където е бил добит медът, ще се посочват върху етикета.

Когато пчелният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за консумация от човека, не се допуска добавянето в меда на хранителни съставки, добавки в храните или добавянето на друго освен пчелен мед, пише в проекта на наредбата.

 

Leave a Comment