Отменено е решението за 1,1 млрд. лв. към „Врана“ за изкупуване на зърно за резерва

зърноМинистерският съвет отмени ПМС № 159 от 2022 г. за увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Врана“ ЕАД и за възлагане на търговското дружество на задължения за изпълнение на цели на публичната политика и Постановление № 33 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.

Предвид очакванията за добра нова реколта от есенници и факта, че в складовете за съхранение на зърно са налични достатъчни количества пшеница за преходен запас, се очертава безпроблемно осигуряване на нуждите от пшеница в Република България.

В тази връзка, отпада необходимостта държавата да се намесва на пазара на зърно и да изкупува от българските зърнопроизводители, продукция за гарантиране на нуждите на населението за година напред, се посочва в решението на МС.

От днес „Врана“ ЕАД може да стартира изкупуване на зърно за резерва

Leave a Comment