Прогноза за юли: Около 10-то число се очакват стопански валежи, в останалите дни – горещо

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

български диниВ началото на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, а в по-голямата част от страната – и при наличие на добри влагозапаси в 50 и 100cmслой – следствие от падналите наднормени юнски валежи, надвишили на много места  80-100l/m² (Враца – 169 l/m², Монтана – 91 l/m², Шумен – 113 l/m², София – 153 l/m², Пловдив – 110 l/m², Сливен – 98 l/m², Бургас – 95 l/m²).

След горещото време през първите дни от месеца, в края на първото и началото на второто десетдневие се прогнозира нормализиране на топлинните условия. През този период се очакват валежи със стопанско значение, които ще поддържат добро нивото на почвените влагозапаси в 50сm слой – над 75% от ППВ. Тези валежи ще бъдат от важно значение за царевицата и слънчогледа, които са в репродуктивен стадий от развитието си, с високи изисквания към влагата в почвата (при царевицата през междуфазния период изметляване – млечна зрелост дневният водоразход достига до 6-7 м3/дка).

До средата на юли вегетацията на пролетниците ще се осъществява с умерени темпове при близки до обичайните топлини условия. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта ѝ, ще се наблюдават различни фази: листообразуване,изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване.При слънчогледа в полските райони ще преобладава фаза цъфтеж, а при посевите във високите полета – формиране на съцветие.

През повечето дни от втората половина на юли развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури над климатичните норми. В началото на третото десетдневие част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед на места в Дунавската равнина (агростанциите Бъзовец, Кнежа, Новачене) и в югоизточните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване.

Прогнозираното сухо, топло и горещо време през третото десетдневие ще ограничава развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури, овошките и лозите. При овощните култури борбата срещу болестите е препоръчително да се комбинира с тази срещу второто поколение плодови червеи, а при лозата – срещу гъсениците от второто поколение на гроздовия молец.

Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има в началото на юли, през втората половина от второто и през повечето дни от третото десетдневие. Третиранията срещу болестите и вредителите трябва да се извършват през по-хладните часове на деня с препарати с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите.

Leave a Comment