Камарата на мебелистите алармира за недостиг на дървесина и затворени предприятия

Добивът е намалял с 2,5 млн. кубика през 2021 и 2022 г.

трупи дърваДобиването на дървесина в България намалява с около 2.5 млн. кубика в последните 2 години. Според статистиката планираното обосновано годишно ползване на дървесина в страната трябва да бъде около 7.2 млн. куб. метра на година, но през 2020 и 2021 г. са добити не повече от 6 млн. куб.  Заради продължаващата тревожна тенденция мебелните фирми у нас обаче губят поръчки и клиенти и от чужбина, предупреждават от Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

От камарата заявяват, че секторът е силно експортно ориентиран. През последните 6 години износът се е увеличил с 39%, а производството с 16 на сто.

През 2020 г. експортът на мебелна продукция е в обем от 427 млн. долара, като в него не се включват матраците. По експорт на мебели страната ни е на 38 място в света от топ 100 държави в света. Според статистиката българските мебелни фирми изнасят 84% от продукцията за държави от ЕС, а 16 % – са предназначени за други страни.

Темповете на растеж в бранша обаче са сериозно застрашени в последните 2 години, тъй като липсата на дървесина се усеща осезателно, независимо, че в секторите мебелното производство, строителството и част от дървообработването отбелязват ръст на производство.

От БКДМП информират, че част от фирмите в сектор дървообработване частично или напълно са спрели работа, а това респективно означава бъдещо намаляване на персонала, по-малко данъци в хазната и по-малко принадена стойност. Като причини за недостига на дървесина са от камарата сочат недоброто управление на горите, съчетано със силно популистки екологични идеологии. Част от проблемите поражда и заповедта за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години, която издава  министърът на земеделието от служебния кабинет на Стефан Янев.

Малко известен е и фактът, че българските гори са в добро състояние и в последните 60 г. запасите от дървесина са се увеличили почти 3 пъти – от около 240 млн. кубика до 720 млн. кубика, посочват от камарата. Освен това България е на първо място в страните от ЕС с 52% защитени гори от общата горска площ по „Натура 2000“. Страната ни е на 8 място по обща площ защитени гори, като след нас са страни като Финландия – с три пъти по-голяма територия и по-голям горски фонд. Според експертите обаче, за да се възобновяват, горите имат нужда от сеч, защото по този начин спомагат за намаляване на въглеродните емисии и същевременно осигуряват прираст на дървесина.

 

Leave a Comment