НСИ за II-ро тримесечие: Цените на производител в селското стопанство са с 37,5% годишен ръст

Цените на растениевъдната продукция са увеличени с 46,4%, на животновъдната – с 26,9 на сто, а на консумативите и услугите с 46,2 на сто
Със 80% нагоре, картофите са с най-висок скок, плодовете поскъпват най-слабо

производител на картофиИндексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. се повишава с 37.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 46.4%, а на продукцията от животновъдството – с 26.9%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 34.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 42.6%, а в животновъдството – с 24.8%.

 

Растениевъдство

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на зърнените култури се увеличават с 56.5%, на техническите култури – с 37.4%, на фуражните култури – с 21.0%, на пресните зеленчуци – с 32.1% и на пресните плодове – с 8.8%.

По-конкретните данни показват, че картофите са с най-голям ценови скок – 79,9%, следвани от меката пшеница- 65,3%, маслодайния слънчоглед – с 45.7%, маслодайната роза – с 61.3%, доматите – с 37.5%, и черешите – с 13.5%.

 

Животновъдство

Спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 26.3%. Най-много се увеличават цените на овцете – с 36,4%, козите с 28,8%, едрия рогат добитък – с 25.1%, свинете – с 22.7%, и птиците – с 18.1%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 27.5%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко – с 21.1%, биволското мляко – със 7.1%, овчето мляко – с 28.9%, козето мляко – с 26.6%, и на кокошите яйца за консумация – с 56.3%.

Спрямо 2021 г.

 

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. по-високи са цените на зърнените култури – с 50.8%, пресните зеленчуци – с 39.4%, техническите култури – с 34.3%, фуражните култури – с 25.3% и пресните плодове – с 11.6%.

Увеличение е отчетено в при меката пшеница – с 55.3%, царевицата – с 47.5%, маслодайния слънчоглед – с 46.0%, оранжерийните краставици – с 20.0%, картофите – с 51.8%, и ябълките – с 1.9%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. цените на живите животни се увеличават с 27.0%. Увеличение има в цените на едрия рогат добитък – с 27.0%, свинете – с 25.1%, овцете – с 37.3%, козите – с 26.7%, и птиците – със 17.0%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 22.7%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко – с 18.8%, биволското мляко – с 3.3%, овчето мляко – с 25.6%, козето мляко – с 22.5%, и на кокошите яйца за консумация – с 37.3%.

Поскъпване на консумативите и услугите в производството

 

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. е по-висок с 46.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал – с 6.6%, електроенергията и горивата – с 45.3%, минералните торове – със 153.5%, продуктите за растителна защита – с 44.8%, ветеринарномедицинските продукти – с 8.7%, и фуражите – с 32.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал – с 10.1%, електроенергията и горивата – с 40.5%, минералните торове – със 105.0%, продуктите за растителна защита – с 50.2%, ветеринарномедицинските продукти – с 8.8%, и фуражите – с 29.7%.

Leave a Comment