Агрометеорология: Валежи със стопанско значение на места, но за повечето полета недостатъчни

Прогноза за периода 12-18 август 2022 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

суша земеделиеСлед сухото и горещо време през първото десетдневие на август, причинило листни пригори и преждевременен листопад при някои дървесни видове, през следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна.

През повечето дни от периода те ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми. Повишена вероятност за валежи със стопанско значение се прогнозира на места в Западна и Централна България. Тези валежи ще бъдат твърде закъснели за част от по-ранните хибриди царевица отглеждани при неполивни условия. Вследствие задълбочилото се засушаване на места в Дунавската равнина част от царевичните посеви са с недобре озърнени кочани и преждевременно изсъхнала листна маса.

През периода в по-голямата част от полските райони очакваните валежи ще бъдат недостатъчни за преодоляване дефицита на почвена влага при късните земеделски култури. В южните райони от завишени поливни норми ще се нуждаят вторите култури, късните и средно късните хибриди царевица, при които ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост. При средно ранните хибриди ще се наблюдава  восъчна зрелост. През следващия период голяма част от посевите със слънчоглед в полските райони  ще встъпят в техническа зрелост.

През второто десетдневие на август при по-късните сортове лози ще протича прошарване на зърната. През тази фаза трябва да се следи за наличие и повреди от гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец (гъсениците от това поколение повреждат зазряващите зърна на гроздето). При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (6-8 гъсеници на 100 грозда за десертните сортове и 10-12 – за винените сортове) е необходимо третиране с инсектициди, с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на гроздето.

Leave a Comment