НСИ: Доходите от пенсии се увеличават с 39,1%, от заплати със 7,7% през април-юни

Най-силно нарастват разходите за транспорт и здравеопазване

500620_375_282_4x3Данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през второто тримесечие (април-юни) на 2022 г. доходите от работна заплата в страната нарастват от 1 108 на 1 193 лв. (със 7.7%), от самостоятелна заетост се увеличава от 94 на 96 лв. (с 1.7%), от пенсии растат от 547 на 760 лв. (с 39.1%), а от социални обезщетения и помощи от 45 на 48 лв. (с 5.2%).

Общият доход (заплати+пенсии+самостоятелна заетост+обезщетения и помощи) средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 2 207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (34.4%) и от самостоятелна заетост (4.3%).

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 1 962 лв. и се увеличава със 17.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.2%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (12.8%) и транспорт и съобщения (12.3%).

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 513 на 612 лв. (с 19.3%).

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 78 лв. (с 11.6%).

Разходите за облекло и обувки нарастват от 61 на 68 лв. (с 11.4%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 283 на 339 лв. (с 20.0%).

Разходите за здравеопазване нарастват от 100 на 125 лв. (с 25.8%).

Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 190 на 242 лв. (с 27.0%).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 62 на 72 лв. (с 16.0%).

Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 236 на 251 лв. (с 6.4%).

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 19.6 на 18.9 кг, зеленчуци – от 20.3 на 19.4 кг и плодове – от 10.3 на 9.7 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар.

Leave a Comment