Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

агроаптекаНаредба №11 от 1995 г. е отменена. Тя уреждаше санитарно-хигиенните изисквания към условията и работата на селскостопанските аптеки. Днешният „Държавен вестник“ директно я изхвърли в кошчето на историята.

Това се случва след като на 9 август 2022 г. бе обнародвана нова Наредба № Н-4 за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

Обектите, които вече работят, привеждат устройството си в съответствие с изискванията на чл. 4 в срок до една година от влизане в сила на наредбата, с изключение на изискванията по отношение на общата минимална площ, които се съобразяват при наличие на технически възможности.

Член 4 гласи: „Помещенията и обзавеждането на селскостопанската аптека трябва да отговарят на здравните изисквания, посочени в приложението“.

Новата наредба и приложението към чл. 4 можете да прочетете ТУК.

 

 

Leave a Comment