Articles By: admin

Стопански двор в друго населено място

Земя в бившия стопански двор на Садово бе продадена за над 21 хил. лв./дка

Цената на земя, частна държавна собственост, която бе обявена на търг с тайно наддаване от областната земеделска дирекция в Пловдив достигна до 21 289 лева за декар. Максимумът е постигнат за 1 691 кв. м, които се намират в бившия стопански двор в град Садово. При обявена начална цена за урегулирания имот от 16 910 лева, Иван Неделчев е предложил […]

Read more ›
НСИ: С 10% са се увеличили разходите за труд на работодателите

НСИ: С 10% са се увеличили разходите за труд на работодателите

Най-големият ръст е при операции с недвижими имоти, най-слабият – в хотелиерство и ресторантьорство По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.1% спрямо първото тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите – с […]

Read more ›
Администрациите ще си обменят 12 вида документи без да ги изискват от граждани и фирми

Администрациите ще си обменят 12 вида документи без да ги изискват от граждани и фирми

През септември ще бъдат готови нормативните актове, чрез които ще се премахне възможността на администрациите да продължат старите практики Министерският съвет прие мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни […]

Read more ›
Правителството одобри нова структура на земеделското министерство

Правителството одобри нова структура на земеделското министерство

Правителството одобри днес нова структура на Министерството на земеделието, храните и горите, която залегна в проект за промяна на Устройствения правилник (УП). Новият правилник не само утвърждава по-дългото наименование на министерството – МЗХГ (досега МЗХ), но и реорганизира администрацията във ведомството. Спрямо предишното изменение на УП, когато министерският състав наброяваше 654 човека, сега той е 656. Създава се специално Звено […]

Read more ›
Настъпи астрономическото лято!

Настъпи астрономическото лято!

Днес, 21 юни, в 07:24 часа настъпи астрономическото лято.Пенчо Маркишки от Института по астрономия при БАН съобщи пред „Фокус“, че при лятното слънцестоене днес Земята е отдалечена на 153 029 029 км от Слънцето. Разстоянието ще продължи да нараства до момента на преминаването на планетата през афелия – най-отдалечената от Слънцето точка на елиптичната земна орбита. През нашето лято в […]

Read more ›