Articles By: admin

Всички основни икономически показатели в земеделието са надолу

Всички основни икономически показатели в земеделието са надолу

Делът на растениевъдството в стойността на брутната продукция е 3 пъти по-голям от този на животновъдството Стойността на брутната продукция от отрасъл “Селско стопанство” за 2016 г. по текущи цени на производител (по прогнозни данни) възлиза на 7 319,7 млн. лева, с 5,3% под нивото от предходната година. Тя се формира от стойността на продукцията от растениевъдството – 4 953,0 […]

Read more ›
С 30% са се увеличили за година площите със зеленчуци

С 30% са се увеличили за година площите със зеленчуци

През стопанската 2016 г. площите, използвани за производство на зеленчуци в земеделските стопанства, са 60 267 ха, което представлява ръст от 29,9% в сравнение с 2015 г. Откритите площи, заети със зеленчуци са 59 265 ха, а оранжерийните – 1 002 ха, съответно с 30,5% и 3,5% повече на годишна база. Реколтираните площи на открито възлизат на 58 069 ха, […]

Read more ›
През 2016 г. трайните насаждения заемат едва 2,8% от обработваемата земя

През 2016 г. трайните насаждения заемат едва 2,8% от обработваемата земя

Черупковите видове и малините са с най-големи увеличения, ябълки, круши и лозя са намалели През 2016 г. трайните насаждения – овощни градини, лозя, семейни градини, смесени трайни насаждения и разсадници, заемат 140 966 ха и представляват едва 2.8% от използваната земеделска площ (ИЗП). През миналата година трайните насаждения са се увеличи с 5,6% като цяло. Лозята, които са част от тях, […]

Read more ›
Преди 107 г. в дома на непознат умира Лев Н. Толстой

Преди 107 г. в дома на непознат умира Лев Н. Толстой

На 20 ноември 1910-а на 82-годишна възраст умира Лев Николаевич Толстой. Смъртта го открива болен от пневмония, придружен от дъщеря му Алксандра, приятелят Владимир Чертков и личния му лекар д-р Д. Маковицки в къщата на началника на малката жп гара Астапово. При всичките му 13 деца, единствено Александра следва баща си, приемайки неговите религиозни възгледи и модел за праведен живот, познати на света […]

Read more ›
34 млн. евро допълнително за младите фермери в Бюджет 2018 на ЕС

34 млн. евро допълнително за младите фермери в Бюджет 2018 на ЕС

Младите фермери ще получат през 2018 г. допълнителни 34 милиона евро, за да се намали безработицата на младежите в селските райони. Сумата бе утвърдена при преговорите между Европейския съвет и Европарламента в края на седмицата за параметрите на Бюджет 2018 на ЕС. Предварителните цифри показват, че догодина ЕС ще разполага с 160,1 млрд. евро. Младежите са във фокуса на вниманието […]

Read more ›