Articles By: Агро Пловдив

Шест дни по-късно на пазара беше останала единствено тази производителка от с. Скутаре

Този филм сме го гледали и свършва зле: Фермерски пазар на паркинга на хипермаркинг

Предложението на търговските вериги е залегнало в проекта на постановление Предложение да отстъпят три паркоместа, на които местните производители на плодове и зеленчуци да експонират продукцията си – това е предложението на някои от чуждите търговски вериги. То е дошло по време на видеоконферентния разговор между земеделският министър и търговските представители вчера към 15 часа. Това съобщи Десислава Танева тази сутрин […]

Read more ›
Царски орел

702-ма получиха 18 млн. лв. по орнитологичните направления

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още близо 18 млн. лв. (17 988 138 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 702 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ […]

Read more ›
Остатъчни пестициди са открити в под 5% от храните в ЕС

Остатъчни пестициди са открити в под 5% от храните в ЕС

EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) публикува доклад за остатъците от пестициди, открити в храните в Европейския съюз през 2018 г. Докладът се основава на данни от официалните национални контролни дейности, осъществявани от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия и включва както целенасочена, така и случайна извадка. През 2018 г. са анализирани общо 91 015 проби, 95,5% от които […]

Read more ›
При данъчни ревизии НАП ще обменя елоктронно данни с банки, общини и други

При данъчни ревизии НАП ще обменя елоктронно данни с банки, общини и други

Националната агенция за приходите ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти. Това е възможно с внедряването на две нови електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/, с което общият брой на е-услуги на НАП надхвърля 140. От днес организациите, които не са страни в контролни […]

Read more ›
Набирането на сезонни работници – през бюрата по труда

Набирането на сезонни работници – през бюрата по труда

Всички производители, които имат нужда от сезонни работници за прибиране на реколтата, трябва да заявят числото на берачите, които са им необходими, в бюрата по труда. От своя страна регистриралите се безработни, обявили желание да започнат работа във ферми, ще бъдат информирани за свободните места, които земеделските стопани са обявили. Това съобщиха днес на брифинг земеделският министър Десислава Танева и […]

Read more ›