Articles By: Ministerstvo zemedelie. hrani i gori

Модерна овцеферма без аналог у нас е изградена със средства по подмярка 4.1

Модерна овцеферма без аналог у нас е изградена със средства по подмярка 4.1

Над 1700 овце от породата „Синтетична популация българска млечна“ се отглеждат в една от най-модерните овцеферми у нас. Стопанството се намира в град Долни Дъбник. През 2016 г. в него се изпълнява проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Разходите по проекта са в размер на 1 901 378 лв., като по […]

Read more ›
Със средства от ЕС „Карнобатплод“  развива производство, което се реализира успешно на няколко континента

Със средства от ЕС „Карнобатплод“ развива производство, което се реализира успешно на няколко континента

Семейството на Елка и Атанас Атанасови вече повече от 20 години успешно стопанисва „Карнобатплод“ АД. За успеха на консервената фабрика в малкия град те се грижат заедно с техните синове. С помощта на петдесетината работници в предприятието, семейство развива   производство, чиито продукти достигат до различни краища на света. За модернизацията на оборудването на два пъти са разчитали на европейско финансиране […]

Read more ›
€7млн. са предвидени за проекти, свързани със социални грижи за възрастни хора и малки деца в селските райони

€7млн. са предвидени за проекти, свързани със социални грижи за възрастни хора и малки деца в селските райони

Процедура „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ от подмярка 6.4.1. Общият бюджет, с който ще бъдат финансирани проектите за инвестиции в неземеделски дейности, е €35 млн. 20 на сто от тези средства, левовата равностойност на €7 млн., са предвидени за създаване на социални домове за настаняване на възрастни хора и отваряне на заведения за дневни грижи за малки деца. […]

Read more ›
Приключи класирането по 4 процедури от общинската мярка 7.2

Приключи класирането по 4 процедури от общинската мярка 7.2

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по мярка 7.2, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи. Проектите са за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, а бюджетът е 19 558 000 лв. Всеки кандидат, който е подал възражение […]

Read more ›
Троян пази традициите си с помощта на средства по Програма за развитие на селските райони

Троян пази традициите си с помощта на средства по Програма за развитие на селските райони

Всякo посещение в Троян и прекрасните села около града, който тази година празнува 150 годинина от съдаването си, носи неповторима емоция. И точно това усещане кара хиляди българи да се връщат в този изключително красив регион. За поддръжката и осъвременяването на града и околността му, чрез реализацията на европейски проекти, разказва  г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян: „Чрез финансиране, […]

Read more ›