Category: ОСП след 2020

Доклад за хуманното отношение към животни препоръчва да се създаде методология за най-добри практики

Доклад за хуманното отношение към животни препоръчва да се създаде методология за най-добри практики

Друга препоръка е типът на отглеждане да да се отбелязва в етикетите на храните Проучване, поръчано от ЕК, установи, че ОСП 2014-2020 г. е помогнала за увеличаване на грижата към животните и намаляване на антимикробните средства най-вече чрез финансиране по ПРСР Днес Европейската комисия публикува проучване, изследващо как Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. допринесе за подобряване на хуманното отношение към […]

Read more ›
Крис Хейрбаут
Снимка на Дойче веле

Фермерите могат да улавят годишно 3,6 тона въглерод/ха и да получават по 50 евро/тон спестен CO2

Двугодишният пилотен проект „Въглеродно земеделие“ ще се приложи в целия ЕС „Сега обществото очаква много повече от  фермерите “, разсъждава белгийският производител на млечни продукти Крис Хейрбаут. „Не само да произвеждаме храна, но също така да помагаме за намаляване на изменението на климата .“ Хейрбаут притежава ферма във фламандския град Темсе, на 30 километра от пристанищния град Антверпен. Извън фермата той има малък магазин, в който продава […]

Read more ›
19 държави от ЕС получиха междинна оценка на стратегическите си планове за ОСП

19 държави от ЕС получиха междинна оценка на стратегическите си планове за ОСП

България не е сред тях 19 държави членки на ЕС получиха междинна оценка на своите стратегически планове за Общата селскостопанска политика. България не е сред тях, тъй като закъсняхме с почти два месеца от крайния срок за представяне, който бе 31 декември 2021 г. Нашият план постъпи в Европейската комисия на 25 февруари. И Германия, която закъсня с около месец […]

Read more ›
ЕК реши да отложи някои зелени изисквания, за да се увеличи производствения потенциал

ЕК реши да отложи някои зелени изисквания, за да се увеличи производствения потенциал

С цел предприемане на мерки за увеличаване на производствения потенциал в ЕС, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Европейската комисия (ЕК) с възможности за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани със зелените директни […]

Read more ›
НАЗ и организации от общо 9 държави от ЕС искат в обща декларация отлагане на ОСП с една година

НАЗ и организации от общо 9 държави от ЕС искат в обща декларация отлагане на ОСП с една година

В документа се настоява за дерогация на някои еко-мерки във Втори стълб, за незабрана на активни вещества на пестициди, за увеличаване на обвързаната подкрепа и за протеинови култури Организации на земеделски производители от девет държави от ЕС призоваха за едногодишно отлагане на началото на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), позовавайки се на последиците от войната в Украйна. В съвместна декларация, подписана […]

Read more ›