Category: Университет за фермери

Дървета в епруветки в ин-витро лабораторията на Института по овощарство

Дървета в епруветки в ин-витро лабораторията на Института по овощарство

От една пъпка експертите могат да създадат неорганичен брой растения, идентични с родителя   Стотици дървета растат като пеленачета в ин-витро лабораторията на Института по овощарство (ИО) в Пловдив. Гледката е омайваща – орехи с височина от един до четири сантиметра, се гушат между стените на епруветки, потопени в светлосиво белезникаво желе. Но дребните им листенца показват без съмнение, че […]

Read more ›
Какво се случва с пшеницата и рапицата, когато няма сняг

Какво се случва с пшеницата и рапицата, когато няма сняг

Проф. Тонев: Високите температури не са толкова продължителни, за да разкалят посевите Проф. Бобев: Някои хибриди рапица измръзнаха, а закъснялата сеитба на житни постави в риск слабите растения Въпреки, че снегът тази зима създаде кризисни ситуации в страната, досега в равнинната част от Южна България все още не сме го видели. Какво се случва с есенните посеви при тази ту […]

Read more ›
Доц. Божин Божинов

Кои междинни култури са по-ценни за почвата? Предложението на доц. Божинов

При обсъждането на Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания в края на миналата седмица, деканът на агрономическия факултет в Аграрния университет доц. д-р Божин Божинов предложи друг модел на житно-бобови смески за междинни култури. Екологично насочените площи (ЕНП) трябва да бъдат най-малко 5% от стопанствата, които са над 150 дка. Фермерите могат да избират дали […]

Read more ›
Две опасни оси по сливата могат да унищожат до 80% от реколтата

Две опасни оси по сливата могат да унищожат до 80% от реколтата

Близо 60 000 декара заемат градините със сливи и джанки в страната, съобщава последният Аграрен доклад, публикуван наскоро от Министерството на земеделието и храните. Данните в него показват, че през 2013 г. сливовите насаждения са били 5893 хектара. Единствено площите с череши са повече – с около 2000 хектара, докато насажденията с ябълки са с към 1000 хектара по-малко. Така сливите […]

Read more ›
Доц. Дафинка Иванова

Доц. Дафинка Иванова: При късна сеитба и – 5° са опасни за житните кълнове

Почвата е прекомерно влажна, което ще затрудни достъпа на корените до кислород „Зърнопроизводителите, които извършват сеитба в края на годината, поемат голям риск. Зимните студове тепърва предстоят, а засетите семена няма да са готови да ги посрещнат и да оцелеят.“ Това каза доц. д-р Дафинка Иванова, ръководител на катедра „Ботаника и агрометеорология“ в Аграрния университет. Ето какво поясни още специалистът: […]

Read more ›