Category: Новини от агроминистерството

Земеделското министерство започва консултации за бъдещия Закон за браншовите организации

Земеделското министерство започва консултации за бъдещия Закон за браншовите организации

Предлага се регистрирането на национални, регионални и областни растениевъдни, животновъдни и преработвателни организации. Предложен е въпросник за попълване Земеделското министерство пусна за обществено обсъждане „Консултативен документ“, в който е предложил най-обща концепция за бъдещ  Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти (ЗПБОППСП). Публикуван е и въпросник за попълване от желаещите да се включат в анкетата. Срокът […]

Read more ›
Климент Петров

Специалистът по GLOBALG.A.P. Климент Петров стана заместник-директор на ДФЗ

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) на длъжността заместник-изпълнителен директор с ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 е назначен д-р Климент Петров. Д-р Петров е роден през 1973 г. Има богат опит в частния сектор като висококвалифициран експерт в областта на […]

Read more ›
Наредено е изплащане на субсидии по мярка 11 към над 1000 биопчелари

Наредено е изплащане на субсидии по мярка 11 към над 1000 биопчелари

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДЗФЗ – РА) започна изплащането на финансовата помощ по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2021 г.  Първото плащане в размер на 8,3 млн. лв. (8 320 305 лв.) е наредено по сметките на  1 024 земеделски стопани, поели ангажименти в направление „Биологично пчеларство“. Подпомагането по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата […]

Read more ›
УС на ДФЗ определи по 1800 лв. за производители на Странджански манов мед

УС на ДФЗ определи по 1800 лв. за производители на Странджански манов мед

Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“. Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване […]

Read more ›
Вторият транш за хуманно отношение към свине ще е без редукция

Вторият транш за хуманно отношение към свине ще е без редукция

Изплащането на финансовите средства за втория транш за угоени прасета по държавната помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г. ще бъде извършено без прилагане на коефициент на редукция 0.5, както бе заложено в указанията за прилагане на схемата. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Промяната се прави по […]

Read more ›