Category: Новини от агроминистерството

Зърнени и маслодайни заемат 52% от стойността на национална агро продукция, цялото животновъдство – 23,7%

Зърнени и маслодайни заемат 52% от стойността на национална агро продукция, цялото животновъдство – 23,7%

Само меката пшеница държи близо 18,7 на сто от общата стойност на крайната земеделска продукция, докато млякото е с дял 8,9 процента През 2016 г. продължава тенденцията на нарастване на дела на зърнените и маслодайните култури в стойността на крайната продукция, сочи Аграрният доклад 2017 на МЗХГ, който обобщава данните за миналата година. Заедно зърнените и маслодайните формират крайна продукция […]

Read more ›
Всички основни икономически показатели в земеделието са надолу

Всички основни икономически показатели в земеделието са надолу

Делът на растениевъдството в стойността на брутната продукция е 3 пъти по-голям от този на животновъдството Стойността на брутната продукция от отрасъл “Селско стопанство” за 2016 г. по текущи цени на производител (по прогнозни данни) възлиза на 7 319,7 млн. лева, с 5,3% под нивото от предходната година. Тя се формира от стойността на продукцията от растениевъдството – 4 953,0 […]

Read more ›
С 30% са се увеличили за година площите със зеленчуци

С 30% са се увеличили за година площите със зеленчуци

През стопанската 2016 г. площите, използвани за производство на зеленчуци в земеделските стопанства, са 60 267 ха, което представлява ръст от 29,9% в сравнение с 2015 г. Откритите площи, заети със зеленчуци са 59 265 ха, а оранжерийните – 1 002 ха, съответно с 30,5% и 3,5% повече на годишна база. Реколтираните площи на открито възлизат на 58 069 ха, […]

Read more ›
През 2016 г. трайните насаждения заемат едва 2,8% от обработваемата земя

През 2016 г. трайните насаждения заемат едва 2,8% от обработваемата земя

Черупковите видове и малините са с най-големи увеличения, ябълки, круши и лозя са намалели През 2016 г. трайните насаждения – овощни градини, лозя, семейни градини, смесени трайни насаждения и разсадници, заемат 140 966 ха и представляват едва 2.8% от използваната земеделска площ (ИЗП). През миналата година трайните насаждения са се увеличи с 5,6% като цяло. Лозята, които са част от тях, […]

Read more ›
Над 6 млн. лв. de minimis изплатени без таван на животните в стопанство

Над 6 млн. лв. de minimis изплатени без таван на животните в стопанство

На 17 ноември са изплатени 6 158 609 лева на 14 902 земеделските стопани по държавна помощ de minimis, които отглеждат млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Тази година министерството не постави горна […]

Read more ›