Category: Новини от агроминистерството

Ставката по СЕПП е с 1,95 лв. по-висока

Ставката по СЕПП е с 1,95 лв. по-висока

Земеделският министър Румен Порожанов определи със заповед окончателната ставка по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2017 г. Тя е в размер на 196,58 лв. на хектар. На 21 декември 2017 г. земеделците получиха основното плащане, което бе по индикативна ставка от 194,63 лева/ха. От ДФ „Земеделие“  все още не са обявили, че са извършили доплащането, което е […]

Read more ›
Имитиращи или млечни продукти? Мандрите имат един месец да решат

Имитиращи или млечни продукти? Мандрите имат един месец да решат

Мандрите разполагат с един месец до 19 юли, за да решат дали да произвеждат 100% млечни продукти или да заложат на имитиращите. Този срок е даден в публикуваната в днешния бр. 51 на Държавен вестник (19.06.2018 г.) Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването.  Според промените […]

Read more ›
Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2

Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2

538 фирми в предварителното класиране по преработвателната мярка 4.2 Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. 538 фирми, събрали от 100 до 0 точки, са обявени в приложения списък на интернет страницата на ДФ „Земеделие. Проектите бяха разгледани в […]

Read more ›
Румен Порожанов отчете свършеното под неговото председателство

Румен Порожанов отчете свършеното под неговото председателство

България остава ангажирана с бъдещето на ОСП и след края на своя мандат като Председател на Съвета на ЕС, каза министърът на последния съвет „България остава ангажирана с бъдещето на ОСП и след края на своя мандат като Председател на Съвета на ЕС. Готови сме да споделим натрупания опит и да подкрепим нашите колеги от Австрия“. Това заяви министърът на […]

Read more ›
Още 1,82 лв./ха зелени плащания

Още 1,82 лв./ха зелени плащания

Окончателният размер на зелените плащания е определен със заповед на земеделския министър Румен Порожанов. Ставката е преизчислена и е 124.01 лева на хектар. На 3 май 56 972-ма земеделците получиха за един допустим за подпомагане хектар по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за кампания 2017 г. 122,19 лева на […]

Read more ›