Category: Новини от агроминистерството

Променяйки наредба за гъски и патици, МЗХГ изменя условия и за зелени плащания

Променяйки наредба за гъски и патици, МЗХГ изменя условия и за зелени плащания

Променяйки Наредба 44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдни обекти,  Министерството на земеделието, храните и горите изменя в заключителните разпоредби и някои от условията за т.нар. зелени плащания в Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания. Проектът за изменения на наредба 44 е публикуван на страницата на аграрното министерство – ТУК. Читателите се питат дали промените въобще ще бъдат […]

Read more ›
Информационната кампания в Пловдив

МЗХГ: Информационната кампания приключи, земеделците са готови за позитивни промени

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Областните дирекции „Земеделие“ организираха и проведоха в началото на 2018 г. информационна кампания за обучение на земеделските стопани във всички областни градове. Инициативата приключи, съобщиха от МЗХГ. Основните обекти на дискусията бяха председателството на България на Съвета на ЕС и  новостите в областта на земеделието, залегнали в националното законодателство за 2018 г. […]

Read more ›
Компенсират с de minimis животновъди от област Бургас за октомври 2017 г.

Компенсират с de minimis животновъди от област Бургас за октомври 2017 г.

Стопаните, които не са получили помощ в края на миналата година, трябва да подадат заявления от 19 до 30 март Допълнителни средства в размер на 34 117 лв. по линия на минимална помощ de minimis ще бъдат отпуснати на земеделските стопани от област Бургас, които не са получили компенсация за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. Това реши […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ поема разходите за профилактика, изследвания, ушни марки при животни

Фонд „Земеделие“ поема разходите за профилактика, изследвания, ушни марки при животни

Бюджетът, който ще се разпредели към ветеринарните лекари за 2018 г., ще е малко над 6,6 млн. лв., за 2017 г. ще бъдат изплатени над 13 млн. ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управителният съвет да предостави 20 млн. лева по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната […]

Read more ›
Хуманното отношение към свине ще бъде подпомогнато с 30 млн. лв.

Хуманното отношение към свине ще бъде подпомогнато с 30 млн. лв.

Финансов ресурс в размер на 30 млн. лева е осигурен за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2018 г. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове в зависимост от категорията животни, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобрена схемата […]

Read more ›