Category: Новини от агроминистерството

Село Бойково, Пловдивска област
Снимка на Аргир Аргиров

Близо 60 млн. лв. ще се дадат за неземеделски дейности по мярка 6.4.1

По подмярката могат да кандидатстват земеделци и малки предприятия. Допускат се инвестиции във възобновяема енергия само за собствено потребление – до 1 мегават За повторно обсъждане са публикувани условията и насоките за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. […]

Read more ›
Изплатиха по 51,5 лв./дка de minimis за над 37 хил. дка рози

Изплатиха по 51,5 лв./дка de minimis за над 37 хил. дка рози

Според агростатистиката в страната има 35,7 хил. дка с маслодайното растение ДФ „Земеделие“ изплати на розопроизводителите близо 2 млн. лева (1 921 520 лв.) по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. Субсидиите са преведени на 852 земеделски стопани. Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна […]

Read more ›
Започват теренни проверки на блоковете

Започват теренни проверки на блоковете

МЗХГ започва специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл).  Основана цел на проверката е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по […]

Read more ›
3 млн. евро за занаятчии от селските райони по мярка 6.4.1

3 млн. евро за занаятчии от селските райони по мярка 6.4.1

Занаятчии в селските райони ще могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на 50 на сто от планираните разходи в проектите си чрез Програмата за развитие на селските райони. Условията и насоките за кандидатстване по процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностии“ са публикувани в сайта на земеделското министерство (МЗХГ). Бюджетът […]

Read more ›
GPS технологиите за очертаване на площи са намалили 5 пъти застъпванията

GPS технологиите за очертаване на площи са намалили 5 пъти застъпванията

Застъпванията на площи при очертаването им е намаляло за 5 години 5 пъти. През 2014 г. при 50 хиляди земеделци е имало дублиране на едни и същи земи. Тази година те са по-малко от 10 хиляди. Това обяви в интервю за националното радио Янислав Янчев, директор на „Директни плащания“ в Министерството на земеделието, храните и горите. Според Янчев причините за сериозното намаление […]

Read more ›