Category: Новини от агроминистерството

Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

  Ако проектът е за оборудване, кандидатите трябва да докажат правно основание за ползваната сграда за 6 години напред Два нови приоритета (критерии при оценяване) ще има при кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова […]

Read more ›
Рибките при рилското езеро "Бъбрека" са под постоянна защита

Подготвя се забрана за ловуване на пъстърва в Централен Балкан и Рила

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Цветан Димитров предлага да бъде издадена заповед, с която частично да бъде забранен любителския риболов на речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario) в някои реки в Централен Балкан, при части от река Камчия, както и в горните течения на реките и в езерата на Национален парк „Рила” и в Природен парк „Рилски Манастир”. Ограниченията са базирани на […]

Read more ›
За две седмици горските стражари провериха над 3 хил. ловци и близо 5 хил. камиони за дървесина

За две седмици горските стражари провериха над 3 хил. ловци и близо 5 хил. камиони за дървесина

Установени са 316 нарушения, сред които от четирима ловци, убили едър дивеч 14 378 проверки са извършени за първата половина на месец август в горските територии на страната. 8 603 от тях са извършени от мобилните групи и горските стражари на 6-те държавни предприятия и 5 775 – от горските инспектори по  контрол и охрана от 16-те регионални дирекции на Изпълнителната агенция […]

Read more ›
Облекчават търговете за държавни земи и преотреждането на терени

Облекчават търговете за държавни земи и преотреждането на терени

С ново постановление ще отпадне и наредбата за торовете Изискваната документация при участие на земеделци в търгове за наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд ще бъде редуцирана. Облекчава се и процедурата при преотреждане на земи от земеделски в неземеделски. Това е залегнало в проекта за постановление на Министерския съвет, чрез който се променят някои от условията в […]

Read more ›
100% ще е помощта за инвестиции до 1.5 млн. евро против пожари и вредители в горите

100% ще е помощта за инвестиции до 1.5 млн. евро против пожари и вредители в горите

Публикуван е проект на наредба за прилагане на подмярка 8.3 от ПРСР 100% безвъзмездна ще е помощта за инвестиции, които предотвратяват пожари, вредители и други бедствия в горите. Това предвижда Проектът на Наредба за прилагане на подмярка 8.3 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Той е публикуван за обществено обсъждане на страницата на […]

Read more ›