Category: Новини от агроминистерството

Ето кои райони са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3

Ето кои райони са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3

В проектозаповед на земеделския министър са определени 60 землища в 12 области 60 района в 12 области (от общо 28 в страната) са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3, която предстои да се нотифицира. Районите фигурират в проекта на заповед на земеделския министър (вижте ги по-долу). От институт „Никола Пушкаров“ и от Научния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). […]

Read more ›
Министър Танева предлага 3 сектора да ползват неизразходените европейски средства

Министър Танева предлага 3 сектора да ползват неизразходените европейски средства

Парите могат да се използват като държавна помощ за компенсиране на разходите за коронавируса и за съхранение на продукцията от „Плодове и зеленчуци“, рибарство и аквакултури, и млечни продукти Недоговорените бюджети по европейските програми, които са към Министерство на земеделието, храните и горите, да се пренасочат към уязвими производители, като подкрепа заради COVID-19. Това предложение към Европейската комисия отправи министърът на земеделието, […]

Read more ›
Доилна зала за кози на "Халалица"

От днес до 15 април се кандидатства за доилни апарати и създаване на мини мандри

Помощта за закупуване на съоръжения за добив на мляко и изхранване на новородени е до 25 хил. лв., а за изграждане на малки предприятия за преработка на сурово мляко е до 60 хил. лв. От 25 март до 15 април 2020 г. са отворени за кандидатстване две държавни помощи за животновъди. По схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко […]

Read more ›
Биологичните производители в нарушения през 2019 г. ще се наказват по методика

Биологичните производители в нарушения през 2019 г. ще се наказват по методика

Биологичните производители с установени нарушения, които очакват плащания по мярка 11 от ПРСР, ще бъдат наказвани по методика, така както се е случвало за стопанските 2017, 2018 и 2019 година. За целта в сайта на земеделското министерство е публикуван проект на заповед на министъра. Ще се редуцират или отказват плащания при неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и […]

Read more ›
56 хил. земеделци получиха по 137,22 лв./ха преразпределително плащане

56 хил. земеделци получиха по 137,22 лв./ха преразпределително плащане

ДФ „Земеделие” изплати 105 190 941 лева по схемата за преразпределително плащане (СПП). Субсидии са преведени на 56 505 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2019. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 137,22 […]

Read more ›