Category: Новини от агроминистерството

3 млн. евро за занаятчии от селските райони по мярка 6.4.1

3 млн. евро за занаятчии от селските райони по мярка 6.4.1

Занаятчии в селските райони ще могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на 50 на сто от планираните разходи в проектите си чрез Програмата за развитие на селските райони. Условията и насоките за кандидатстване по процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностии“ са публикувани в сайта на земеделското министерство (МЗХГ). Бюджетът […]

Read more ›
GPS технологиите за очертаване на площи са намалили 5 пъти застъпванията

GPS технологиите за очертаване на площи са намалили 5 пъти застъпванията

Застъпванията на площи при очертаването им е намаляло за 5 години 5 пъти. През 2014 г. при 50 хиляди земеделци е имало дублиране на едни и същи земи. Тази година те са по-малко от 10 хиляди. Това обяви в интервю за националното радио Янислав Янчев, директор на „Директни плащания“ в Министерството на земеделието, храните и горите. Според Янчев причините за сериозното намаление […]

Read more ›
Бюджетът за В и К по общинската мярка 7.2 се увеличава с 84 млн. лв.

Бюджетът за В и К по общинската мярка 7.2 се увеличава с 84 млн. лв.

Със заповед от 10 август т.г. земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по мярка 7.2 от приема през 2016 г. с 42 826 879.91  евро (83 762 096.53 лв.).  Увеличението касае единствено проектите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони. Първоначално, предвидените средства са били 85 000 000 […]

Read more ›
До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

Какви са сроковете за сключване на споразумения Одобрените от земеделския министър на 8 август указания за сключване на споразумения за ползването на земеделските земи са публикувани на сайта на МЗХГ. Според документа: Какво е трябвало да се направи досега До 31 юли собствениците на земи подават декларации до общинските служби. В тях посочват начина, по който ще ползват всеки един […]

Read more ›
БАБХ вдига забраната за продажба на птици по пазарите

БАБХ вдига забраната за продажба на птици по пазарите

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев от 8 август 2018 г. се вдига забраната за организиране и провеждане на пазари и изложения за птици на територията на страната. Забраната беше наложена на 17 април т.г. поради влошената обстановка с разпространението на инфлуенца (птичи грип) в Североизточна България.

Read more ›