Category: Новини от агроминистерството

Животновъдите се опаричват през декември, градинарите и овощарите – април 2014 г.

Животновъдите се опаричват през декември, градинарите и овощарите – април 2014 г.

Специфичното подпомагане през 2013 г. ще е в размер на над 55 милиона лева, съобщиха от агроминистерството. За млечни крави, овце и кози майки са заделени 40 740 935 лева.

Read more ›
МЗХ набеляза целите до края на 2013 и до 2020 г.

МЗХ набеляза целите до края на 2013 и до 2020 г.

Целите на агроминистерството през следващия програмен период – 2014-2020 г. вече са определени, очертани са и приоритетите при преразпределение на финансовите средства до края на годината.

Read more ›
Производителите на гъби поискаха минимални цени

Производителите на гъби поискаха минимални цени

Гъбопроизводителите r зеленчукопроизводителите имат сходни проблеми. Пресичането на нелегалния внос е в помощ и на двата бранша.

Read more ›
До 31 юли – документи от арендатори и собственици на земи

До 31 юли – документи от арендатори и собственици на земи

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., собствениците могат да подадат декларация по образец до 31 юли 2013 г., лично или чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие и храни, по местонахождение на имотите.

Read more ›
Ремонтът на Закона за горите продължава

Ремонтът на Закона за горите продължава

Трето заседание на работната група, която трябва да изготви предложенията за ремонт на Закона за горите бе проведено вчера с участието на зам.-министър Валентина Маринова.

Read more ›