Category: агро

През 2012 г.: 50 млн. лв. помощ за агроекология, 6.6 млн. за Натура 2000

През 2012 г.: 50 млн. лв. помощ за агроекология, 6.6 млн. за Натура 2000

ДФ „Земеделие” оторизира 5.2 млн. лв. за специфична подкрепа за животновъдите

Read more ›
От 35 до 240 лева помощи за животновъди в специални зони

От 35 до 240 лева помощи за животновъди в специални зони

Министерството на земеделието и храните започва изплащане на помощи за животновъди от специални зони.

Read more ›
Къщи за гости и биологична градина край Пловдив ще финансира агро министерството

Къщи за гости и биологична градина край Пловдив ще финансира агро министерството

Одобрените днес проекти са 17 на брой, а общият размер на помощта е 6 109 563 лв. Предложенията са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Read more ›
Най-динамичната агрофирма е в Хисар

Най-динамичната агрофирма е в Хисар

Кооперация „Агрокомерс – 98″ зае първо място в класацията Гепард за най-динамичните малки и средни фирми в областта на земеделието.

Read more ›
Агроминистерството прехвърли 2 мерки с бюджет над 2 млрд. за 2013 г.

Агроминистерството прехвърли 2 мерки с бюджет над 2 млрд. за 2013 г.

Срокът за кандидатстване по две важни мерки от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ бе удължен. Става въпрос за мярка 121 за „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“.

Read more ›