Category: агро

Фотоволтаичен парк в двора на някогашното консервно предприятие  "Витамина"  - Стамболийски

„Витамина“ днес – фотоволтаичен парк сред руините

Най-голямото консервно предприятие в страната „Витамина“ в Стамболийски започна да произвежда електричество от слънцето. Фотоволтаичен парк е инсталиран в двора сред руините на някогашни складове и цехове.

Read more ›
Станков поиска от Брюксел да намали екоплощите от 7 на 3%

Станков поиска от Брюксел да намали екоплощите от 7 на 3%

Министър Иван Станков поиска от Брюксел да намали изискването за поддържането на екологично насочени площи от 7 на 3 процента. Като добър компромис той предложи през първата година еко-делът да е 3 на сто.

Read more ›
Искаме повече пари от ЕС за тютюнопроизводителите

Искаме повече пари от ЕС за тютюнопроизводителите

С 5 хиляди тона повече ще бъде произведеният тютюн тази година.

Read more ›
Забравеното съкровище – Бялата роза, влиза във фокуса на учените

Забравеното съкровище – Бялата роза, влиза във фокуса на учените

Бялата роза се превърна в един от акцентите на проведения днес в Казанлък семинар за генетиката, селекцията, производството и преработката на маслодайните рози.

Read more ›
Европарламентът гласува ключови за България промени в Общата селскостопанска политика

Европарламентът гласува ключови за България промени в Общата селскостопанска политика

Европейският парламент прие обсъжданите в земеделската комисия промени за периода 2014-2020 г., които са ключови за България.

Read more ›