Category: бизнес

Съдът потвърди глоба от 30 хил. лв. за „Агрия“ заради замърсяване на р. Чепеларска с манган

Съдът потвърди глоба от 30 хил. лв. за „Агрия“ заради замърсяване на р. Чепеларска с манган

Районният съд в Пловдив е потвърдил наказателното постановление на РИОСВ, с което на „Агрия“ АД бе наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за неизпълнение на условие по комплексно разрешително. В мотивите си съдът е приел за безспорно, че дружеството е допуснало замърсяване на водите на река Чепеларска с манган, какъвто няма право да изпуска. Съдът е преценил също, […]

Read more ›
Стопански двор в друго населено място

Земя в бившия стопански двор на Садово бе продадена за над 21 хил. лв./дка

Цената на земя, частна държавна собственост, която бе обявена на търг с тайно наддаване от областната земеделска дирекция в Пловдив достигна до 21 289 лева за декар. Максимумът е постигнат за 1 691 кв. м, които се намират в бившия стопански двор в град Садово. При обявена начална цена за урегулирания имот от 16 910 лева, Иван Неделчев е предложил […]

Read more ›
НСИ: С 10% са се увеличили разходите за труд на работодателите

НСИ: С 10% са се увеличили разходите за труд на работодателите

Най-големият ръст е при операции с недвижими имоти, най-слабият – в хотелиерство и ресторантьорство По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.1% спрямо първото тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите – с […]

Read more ›
Администрациите ще си обменят 12 вида документи без да ги изискват от граждани и фирми

Администрациите ще си обменят 12 вида документи без да ги изискват от граждани и фирми

През септември ще бъдат готови нормативните актове, чрез които ще се премахне възможността на администрациите да продължат старите практики Министерският съвет прие мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни […]

Read more ›
Тиражите на печатните медии намаляха с 14.3% за година

Тиражите на печатните медии намаляха с 14.3% за година

Тиражите на печатните медии продължават да падат, сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ), базирано на данни на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Издадени вестници по заглавия и годишен тираж през периода 2008 – 2016 година   През 2016 г. са издадени […]

Read more ›