Category: бизнес

Внесените осигуровки при недостигащ стаж за пенсиониране ще се установяват служебно

Внесените осигуровки при недостигащ стаж за пенсиониране ще се установяват служебно

По силата на промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно, без да е необходимо представянето на съответните платежни документи от гражданите. Необходимите данни ще се вземат от информационната система на Националния осигурителен институт. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, като същевременно ще се […]

Read more ›
Купувачи и продавачи на пшеница вече са в късата зона 280-290 лв./тон

Купувачи и продавачи на пшеница вече са в късата зона 280-290 лв./тон

В Чикаго пшеницата леко се повиши с 3 долара до 229.00 щд/тон, във Франция ФОБ Руан промяната е с плюс 5 евро до 178.00 евро/тон, съобщават в последния си бюлетин от Софийска стокова борса. Украйна е с обратен тренд след предишното повишение, и сега цената е надолу с 2 долара до 207.00 щд/тон, а Русия също прави леки корекции в котировките […]

Read more ›
С 5 млрд. лв. намаляха парите във фирмените каси, НАП държи под око 13 хиляди компании

С 5 млрд. лв. намаляха парите във фирмените каси, НАП държи под око 13 хиляди компании

Близо 5 млрд. лв. вече не са налични в касите на фирмите след контролната кампания на НАП спрямо компании, които бяха посочили във финансовите си отчети значителни суми в брой. По предварителни статистически данни наличните суми в брой към края на 2017 г. са малко над 8 млрд. и 100 млн. лв., като година по-рано в каси счетоводно са отчетени […]

Read more ›
„БГ Агро“АД ще разпредели 2 млн. лв. печалба към акционерите си

„БГ Агро“АД ще разпредели 2 млн. лв. печалба към акционерите си

Акционери на публичното дружество са 15 юридически и 61 физически лица На 18 юни 2018 г. на годишното си общо акционерно събрание варненското „БГ Агро“АД ще обяви разпределянето на 2 017 872 лв. печалба. Сумата е сбор от печалбата за 2017 г. (близо 750 хил. лв.), заедно с натрупана и неразпределена печалба от предходни години. Дивидентът за акция ще бъде […]

Read more ›
Търговците на земеделска и горска техника трябва да получат ЕС сертификат

Търговците на земеделска и горска техника трябва да получат ЕС сертификат

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. С проекта се приемат национални законодателни мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от  септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа […]

Read more ›