Category: бизнес

Купувачи и продавачи на пшеница вече са в късата зона 280-290 лв./тон

Купувачи и продавачи на пшеница вече са в късата зона 280-290 лв./тон

В Чикаго пшеницата леко се повиши с 3 долара до 229.00 щд/тон, във Франция ФОБ Руан промяната е с плюс 5 евро до 178.00 евро/тон, съобщават в последния си бюлетин от Софийска стокова борса. Украйна е с обратен тренд след предишното повишение, и сега цената е надолу с 2 долара до 207.00 щд/тон, а Русия също прави леки корекции в котировките […]

Read more ›
С 5 млрд. лв. намаляха парите във фирмените каси, НАП държи под око 13 хиляди компании

С 5 млрд. лв. намаляха парите във фирмените каси, НАП държи под око 13 хиляди компании

Близо 5 млрд. лв. вече не са налични в касите на фирмите след контролната кампания на НАП спрямо компании, които бяха посочили във финансовите си отчети значителни суми в брой. По предварителни статистически данни наличните суми в брой към края на 2017 г. са малко над 8 млрд. и 100 млн. лв., като година по-рано в каси счетоводно са отчетени […]

Read more ›
„БГ Агро“АД ще разпредели 2 млн. лв. печалба към акционерите си

„БГ Агро“АД ще разпредели 2 млн. лв. печалба към акционерите си

Акционери на публичното дружество са 15 юридически и 61 физически лица На 18 юни 2018 г. на годишното си общо акционерно събрание варненското „БГ Агро“АД ще обяви разпределянето на 2 017 872 лв. печалба. Сумата е сбор от печалбата за 2017 г. (близо 750 хил. лв.), заедно с натрупана и неразпределена печалба от предходни години. Дивидентът за акция ще бъде […]

Read more ›
Търговците на земеделска и горска техника трябва да получат ЕС сертификат

Търговците на земеделска и горска техника трябва да получат ЕС сертификат

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. С проекта се приемат национални законодателни мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от  септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа […]

Read more ›
От 1 септември 6% от дизела трябва да е био, 1% – от слама, тор, джибри

От 1 септември 6% от дизела трябва да е био, 1% – от слама, тор, джибри

Ще се въведе система за проследяване произхода на биогоривата от ново поколение От 1 септември 2018 г. горивата от нефтен произход в транспорта трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение. Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Промените регламентират използването на биогорива от ново […]

Read more ›