Category: Други новини

Депутати питат Порожанов за санкции срещу кооперация бенефициент по ПРСР в област Русе

Депутати питат Порожанов за санкции срещу кооперация бенефициент по ПРСР в област Русе

ППК „Старт-93″ е получила безмездна помощ от 1,2 млн. лв. по проект по ПРСР за изграждане на компостираща инсталация, която се компрометирала Депутатите Георги Стоилов и Иван Иванов са попитали земеделския министър Румен Порожанов дали са наложени санкции на ППК „Старт-93″ с. Караманово, област Русе заради неработеща инвестиция, финансирана по ПРСР (2007-2013). Става въпрос за инсталация за компостиране на оборски […]

Read more ›
Още се намалява субсидията по мярка 10 при неспазени изисквания в пасища

Още се намалява субсидията по мярка 10 при неспазени изисквания в пасища

С проект на заповед на земеделския министър, публикуван на 25 февруари, се намалява допълнително финансовата помощ по мярка 10 „Агроекология и климат“ при неспазени изисквания по поддържане на затревените площи с висока природна стойност чрез паша. Проектът на заповедта гласи: „Изменям заповед № РД 09-143/23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със заповед № РД 09-234/12.03.2018 г. на […]

Read more ›
Министър Порожанов ще открие днес изложбата Агра 2019

Министър Порожанов ще открие днес изложбата Агра 2019

Деловата програма започва от днес със семинар на тема подпомагане на малките и на младите фермери през 2019 г. Днес, 20 февруари, в 11:30 часа земеделският министър Румен Порожанов ще даде старт на изложбите Агра, Винария и Фудтех 2019, които ще продължат до 24 февруари в Международен панаир Пловдив. Миналата година те бяха посетени от 47 хиляди души, тази година […]

Read more ›
Птицекланица в Първомай ще прави мобилен екарисаж

Птицекланица в Първомай ще прави мобилен екарисаж

Фирма „ТЕР-М“ООД ще инвестира в мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове. Дружеството е собственик на птицекланицата в кв. Дебър, Първомай, където ще бъде ситуирана и инсталацията. Нейният дневен капацитет ще е 4,8 тона при максимално натоварване. За да работи, ще ползва електрическа енергия и дизелово гориво. Мобилната платформа, върху която ще бъде инталацията, ще позволява преместването й. РИОСВ Пловдив е […]

Read more ›
Снимка на ФАО

Лидерите на ФАО, СТО и СЗО ще поставят безопасността на храните в световния дневен ред

420 хил. умират годишно от заразени с микроорганизми, токсини и химикали храни Лидерите на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, на Световната здравна организация (СЗО) и на Световната търговска организация искат да поставят темата за безопасността на храните във фокуса на международния дневен политически ред.  Хранителните системи стават все по-сложни и взаимосвързани, изтривайки границите на отговорност. Справянето с тези […]

Read more ›