Category: Други новини

Боядисване на яйца в чудотворния храм на Белащица „Св. св. Козма и Дамян“

Боядисване на яйца в чудотворния храм на Белащица „Св. св. Козма и Дамян“

Ученици и възрастни доброволци боядисаха днес стотици яйца в храма на село Белащица „Св. св. Козма и Дамян“, като оставиха малка партида и за следобед. Тогава децата от детската градина ще се включат в благотворителната акция на кмета Цветанка Читакова.   Още от 2014 г. възрастните и самотни хора получават Великденски подарък от кметството – боядисани яйца. Преди 5 години в […]

Read more ›
Задава се Закон за трюфелите заради опустошаването на горите

Задава се Закон за трюфелите заради опустошаването на горите

Ценният вид гъби ще се събират в определи срокове след заплащане на такса в ИАГ и след обучение Депутати от ВМРО внесоха в парламента проект на Закон за трюфели. Мотивите за създаването на този нов норматив са опустушаването на естествените находища на тази гъба у нас чрез неправилното й изваждане от събирачи, което намалява богатството на горския генетичен фонд на […]

Read more ›
По-малко бумаги за оценка на въздействието върху околната среда

По-малко бумаги за оценка на въздействието върху околната среда

Правителството одобри днес изменения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с […]

Read more ›
Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

За отпускане на държавна помощ за изграждане на кланични пунктове или за закупуване на мобилни такива се изисква разрешението на съответната Регионална инспекция по околна среда и води, където ще се ситуира съоръжението. Преди отпускане на субсидията кандидатът за нея трябва да разполага с оценка на въздействието върху околната среда, пише в Указанията за прилагане на държавната помощ „Инвестиции за […]

Read more ›
Депутати питат Порожанов за санкции срещу кооперация бенефициент по ПРСР в област Русе

Депутати питат Порожанов за санкции срещу кооперация бенефициент по ПРСР в област Русе

ППК „Старт-93″ е получила безмездна помощ от 1,2 млн. лв. по проект по ПРСР за изграждане на компостираща инсталация, която се компрометирала Депутатите Георги Стоилов и Иван Иванов са попитали земеделския министър Румен Порожанов дали са наложени санкции на ППК „Старт-93″ с. Караманово, област Русе заради неработеща инвестиция, финансирана по ПРСР (2007-2013). Става въпрос за инсталация за компостиране на оборски […]

Read more ›