Category: Законодателство

Нова наредба: Производителите на храни, търгувани от разстояние, трябва да са регистрирани в БАБХ

Нова наредба: Производителите на храни, търгувани от разстояние, трябва да са регистрирани в БАБХ

Наредба №12 за специфичните изисквания за търговия с храни от разстояние е обнародвана днес, 30 ноември 2021 г. в брой № 100 на „Държавен вестник“. Нормативът влиза в сила от днес. Какви са основните изисквания залегнали в новата наредба? Могат да търгуват от разстояние храни производителите, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните. Регистрацията, описана в чл. 61 […]

Read more ›
Законопроект за фуражите въвежда задължителна ветеринарна рецепта за хранене с медикаментозни фуражи

Законопроект за фуражите въвежда задължителна ветеринарна рецепта за хранене с медикаментозни фуражи

Този тип фуражи ще се прилагат предимно за лечение на свине и птици, а също така и на домашни любимци Законопроект за промени в Закона за фуражите изисква задължителна рецепта от ветеринарен лекар за включване на медикаментозни фуражи в менюто на животните. Медикаментозните фуражи ще се прилагат при домашни любимци и при животни, които се отглеждат с цел да послужат […]

Read more ›
Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Проекти за поливни системи, ВЕИ, прилагане на иновативни и цифрови технологии получават предимство от 15 точки при оценяването Службите за съвети в земеделието ще помагат без заплащане от страна на стопаните Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските […]

Read more ›
Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

В преходните и заключителни разпоредби има изменения в Наредба 12/2015 г. и Наредба 6/2018 г. Отпада изискването към организации и асоциации на производителите на плодове и зеленчуци, когато закупуват техники по оперативните програми, капацитетът им да е съобразен с размера на обработваните от членовете площи. Това е една от промените в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на […]

Read more ›
Земеделското министерство получава с постановление 1,550 млн. лв. за коригиране на Места

Земеделското министерство получава с постановление 1,550 млн. лв. за коригиране на Места

С постановление №388, публикувано в днешния „Държавен вестник“ (бр. 94), Министерството на земеделието, храните и горите получава 1 550 381 лева, за да се разплати за извършени спасителни и неотложни аварийни ремонтновъзстановителни работи на коригирани речни участъци. Разходите са направени за корекции по река Места. Четири от корекциите на диги и бряг са в участъци, попадащи в землището на град Хаджидимово […]

Read more ›