Category: Законодателство

Двама депутати внесоха законопроект за промени във ветеринарния закон

Двама депутати внесоха законопроект за промени във ветеринарния закон

Животновъдите ще подават само по електронен път уведомления към ветеринарните лекари чрез системата на БАБХ Стопаните на животновъдни обекти ще подават уведомления към обслужващия ветеринарен лекар за възникнали събития с животни във фермите само по електронен път чрез интегрираната информационна система на БАБХ. За животните в лични дворове се допуска уведомленията да се подават и електронно, и писмено. Това е […]

Read more ›
Нови главоболия за винари: Таксите към ИАЛВ се повишават, броят им расте с още 5

Нови главоболия за винари: Таксите към ИАЛВ се повишават, броят им расте с още 5

Министерството на земеделието публикува проект на постановление, с което се актуализират таксите, събирани от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) по Закона за виното и спиртните напитки и се създават 5 съвсем нови такси. Причината за актуализацията е, че стойностите в Тарифата не са променяни повече от 10 години, а освен това са установени специфични проблеми, които водят до […]

Read more ›
Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Наредба №4 от 2018 г. за реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020 г., се сдоби с четири нови текста в Преходните и заключителни разпоредби. Те могат да се видят в обнародваните днес („Държавен вестник“, бр. 35 от 10 май 2022 г.) изменения и допълнения на Наредба […]

Read more ›
Подготвя се повторно отваряне на мярка 4.3 за инвестиции на „Напоителни системи“ЕАД

Подготвя се повторно отваряне на мярка 4.3 за инвестиции на „Напоителни системи“ЕАД

Изпълнението на проектите от първото отваряне на подмярката бе спряно заради нарушения Аграрното министерство подготвя за повторно отваряне подмярка 4.3 за инвестиции в напоителни съоръжения. Бенефициер ще е „Напоителни системи“ЕАД. Подмярката бе отворена за прием през април 2020 г. с бюджет от  88 831 016 лева за държавното дружество и други 9 870 112,90 лева за частни водни сдружения. Впоследствие бюджетът за „Напоителни […]

Read more ›
Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Изискването към продуктите за растителна защита ще влезе в сила по-късно – от 27 октомври 2022 г. Проект на нова Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца поставя някои ограничения в производството на зърнена реколта. Суровините не трябва да съдържат вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на […]

Read more ›