Category: Законодателство

Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

Наредба №11 за селскостопанските аптеки отиде в кошчето на историята

Наредба №11 от 1995 г. е отменена. Тя уреждаше санитарно-хигиенните изисквания към условията и работата на селскостопанските аптеки. Днешният „Държавен вестник“ директно я изхвърли в кошчето на историята. Това се случва след като на 9 август 2022 г. бе обнародвана нова Наредба № Н-4 за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. Обектите, които вече работят, привеждат устройството си в съответствие с […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ назначава още 130 човека заради увеличаване на схемите и мерките

Фонд „Земеделие“ назначава още 130 човека заради увеличаване на схемите и мерките

Броят на щатните служители във фонда ще наближи 1700 души Съставът на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да бъде увеличен с допълнителни 130 щата, предлага проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на институцията, публикуван на сайта на аграрното министерство. Към момента броят на постоянните служители в ДФЗ е 1563 след предишната промяна в правилника през 2020 г., когато съставът бе увеличен с 18 човека. След като […]

Read more ›
И кандидатите по мярка 4.1 могат да изберат изпълнител на проекта преди да подпишат договор с ДФЗ

И кандидатите по мярка 4.1 могат да изберат изпълнител на проекта преди да подпишат договор с ДФЗ

И за кандидатите по подмярка 4.1 „Инвестиции в предприятия“, участвали в приема, проведен от 19 април до 30 септември 2021 г., има възможност да инвестират при актуализирани стойности на машини, съоръжения или услуги. В заповед на  зам.-министър Георги Събев от 12 септември 2022 г. има промени в условията за кандидатстване. В Приложение №1 – условия за кандидатстване, в раздел 14.2 „Условия […]

Read more ›
Кандидатите по преработвателната мярка 4.2 избират изпълнител преди сключване на договор с ДФЗ

Кандидатите по преработвателната мярка 4.2 избират изпълнител преди сключване на договор с ДФЗ

Кандидатствалите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в периода 14 октомври 2021 г. – 31 март 2022 г. ще могат да изпълнят проектите си с актуализирана стойност на инвестициите, ако бъдат одобрени от ДФ „Земеделие“. Възможност за това дава публикуваната заповед на зам.-министър Георги Събев. В заповедта се посочва, че е „допустимо кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител след […]

Read more ›
Даден е ход на допълнителни 444 700 000 лв. за подпомагане на земеделски стопани, ферми за птици и свине

Даден е ход на допълнителни 444 700 000 лв. за подпомагане на земеделски стопани, ферми за птици и свине

Освен бенефициентите от извънредното подпомагане заради Ковид, в списъците за субсидиране ще участват и стопани на коне, черупкови плодове, салати и марули, бамя, тиквички и тютюн С обнародваното днес Постановление № 247 е даден ход за разпределяне на допълнително подпомагане в размер на 444 700 000 лв. за земеделски стопани и за субсидиране на стопанства със свине и птици, където се […]

Read more ›