Category: Законодателство

Нова методика за намаляване на плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“

Нова методика за намаляване на плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“

За направление „Контролна почвената ерозия“ при неспазване на добри земеделски практики, които водят до замърсяване на водите с нитрати, субсидията се анулира. Същото важи и при разораване на постоянно затревени площи за бенефициери по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ Земеделското министерство публикува проект на заповед на земеделския министър за утвърждаване на методика по Мярка 10 „Агроекология […]

Read more ›
Правителството гласува: Със 150 млн. лв. се увеличават парите на ДФЗ, минималният земеделски доход + 69%

Правителството гласува: Със 150 млн. лв. се увеличават парите на ДФЗ, минималният земеделски доход + 69%

МС одобрява проектите на държавния бюджет, общественото осигуряване и на Здравната каса На онлайн заседание днес Министерският съвет (МС) ще разгледа и одобри проектите на държавния бюджет за 2022 г., на бюджета на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Друга точка от дневния ред е проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на […]

Read more ›
Лозя край с. Брестовица

Кризисното подпомагане на лозаро-винарския сектор продължава и през 2022 г.

Запазва се по-високият процент на помощ по мерките в националната програма Кризисното подпомагане на лозаро-винарския сектор ще продължи и през 2022 г. За целта са подготвени изменения и допълнения към Наредба 6 от 2018 г.  за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма в периода 2019-2023 г. Проектът е публикуван на страницата на земеделското министерство. И тази […]

Read more ›
До септември 2025 г. се удължава изпълнението на одобрени проекти за обучение по мярка 1.1

До септември 2025 г. се удължава изпълнението на одобрени проекти за обучение по мярка 1.1

До 1 септември 2025 г. се удължава изпълнението на одобрени проекти по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020. Това е записано в проекта на заповед на заместник-министър Момчил Неков, която е публикувана за обществено обсъждане в периода 18-25 януари 2022 г. Според сега действащите условия за кандидатстване този срок е до 15 юни 2023 г. […]

Read more ›
Преминаването на одитната агенция към Министерството на финансите ще стане чрез промяна в ЗПЗП

Преминаването на одитната агенция към Министерството на финансите ще стане чрез промяна в ЗПЗП

Не е необходима нотификацията на ЕК Прехвърлянето на изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ от Министерството на земеделието към Министерството на финансите ще се извърши чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Проектът за решение на правителството за изменение на ЗПЗП е публикуван на страницата на аграрното министерство за обществено обсъждане с крайна […]

Read more ›