Category: Законодателство

Кризисните мерки за лозаро-винарския сектор продължават и през 2021 г. с увеличен % на подпомагане

Кризисните мерки за лозаро-винарския сектор продължават и през 2021 г. с увеличен % на подпомагане

За „Кризисно съхранение на виното“ е възможен втори прием Промени в Наредба №6 за предоставяне на финансова помощ по мерките в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. предвиждат удължаване на кризисните мерки до края на 2021 г., по-високата финансова помощ от 2020 г. да се запази и за 2021 г., да се въведат […]

Read more ›
ДФЗ финансира с 30 млн. лв. общини бенефициенти по ПРСР и рибарската програма

ДФЗ финансира с 30 млн. лв. общини бенефициенти по ПРСР и рибарската програма

Със свое Постановление №25, обнародвано в днешния 9-ти брой на „Държавен вестник“, правителството одобрява допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на ДФ „Земеделие“ в размер на 30 млн. лв. Средствата са за финансиране на разходи за ДДС на общини, които имат одобрени проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) в периода 2014-2020 г. Разходите се […]

Read more ›
Промени в мярка 10: Поддържането на ивици с медоносни растения в нивите ще се подпомага с близо 64 евро/хектар

Промени в мярка 10: Поддържането на ивици с медоносни растения в нивите ще се подпомага с близо 64 евро/хектар

За поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха  за площи, заявени след 1.01.2021 г. Проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР е публикувана за втори път в рамките на януари тази година. Измененията са във връзка с двугодишния преходен […]

Read more ›
Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

По-високи компенсаторни плашания ще има за стопаните на едри и дребни преживни животни, които ги отглеждат с хуманно отношение. Това се вижда от предложения проект за промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Преизчисляването на ставките се позовава на извършен анализ на плащанията по мярката на база съпоставка на […]

Read more ›
Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Промени в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР предлагат някои важни изменения. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК, а коментари от общественото обсъждане се изпращат до 19 февруари 2021 г. Проектонаредбата предлага диференцирани според площите на стопанствата ставки за кандидати, които удължават ангажимента си или […]

Read more ›