Category: Законодателство

Предложена е 13-та поправка на Наредбата за училищните схеми

Предложена е 13-та поправка на Наредбата за училищните схеми

Електронно подаване на заявления за одобрение и заявки за плащане ще са възможни след 1 април 2022 г. 13-та корекция е предложена на Наредбата за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Създаденият през октомври 2016 г. утвърди неписаното правило, че трябва […]

Read more ›
Промени в Наредба 10: Пчелари – физически лица, имат право на 2 безплатни проби за пестициди в меда

Промени в Наредба 10: Пчелари – физически лица, имат право на 2 безплатни проби за пестициди в меда

Промени в норматива включват към мярка А вертикални сита, касетъчни центрофуги и дозираща машина Три дейности по Националната пчеларска програма (НПП) 2020-2022 г., която приключва да края на юли 2022 г., ще имат по още един прием в периода 1 август – 31 декември 2022 г. Дейностите са: „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба […]

Read more ›
Обнародвана е новата Таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанствата

Обнародвана е новата Таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанствата

Създава се нова глава, според която консултантските услуги, предоставяни от НССЗ за малки земеделски стопанства, ще се предоставят до критериите на новата таблица Промени в Наредба №4 от 2018 г. за условията за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските […]

Read more ›
Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Приемът ще се възстанови на 15 октомври. До 11 октомври ще могат да се коментират предложените изменения Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със […]

Read more ›
С почти 200 хил. лв. се увеличават средствата за проекти на „Напоителни системи“ по мярка 4.3

С почти 200 хил. лв. се увеличават средствата за проекти на „Напоителни системи“ по мярка 4.3

Срокът за изпълнение на проектите се удължава с две години до 1 октомври 2025 г. До 7 октомври включително тече обществено обсъждане на проект на заповед на земеделския министър, с която се увеличават средствата по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура …“, която бе отворена за прием през април 2020 г. По нея можеха да кандидатстват държавното дружество „Напоителни […]

Read more ›