Category: Законодателство

Есетри

Нова наредба дава 6 месеца на фермите за риба да въведат правила за биосигурност

Необходимо е в обекта да има карантинно отделение за болните риби Животновъдните обекти за риба и други водни организми трябва да се съобразят с правилата, залегнали в Наредба 1 за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност в срок от 6 месеца. Наредбата е публикувана в днешния 6-ти брой на „Държавен вестник“ от 22 януари 2021 г. Описани са изисквания към производствените басейни, […]

Read more ›
Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Заради изтичане на досегашния програмен период и закъсняла процедура за започване на новия 7-годишен период, МЗХГ е подготвило изменения на Наредба 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“. Измененията са заради преходния двугодишен период, който ще обхване 2021-2022 г. и имат временен характер. Проектонаредбата въвежда по още една ставка на плащания, която е за площи, заявени след 1 […]

Read more ›
Службата за съвети в земеделието ще се разшири с 50 мобилни офиса и 11,7 млн. лв.

Службата за съвети в земеделието ще се разшири с 50 мобилни офиса и 11,7 млн. лв.

Очаква се броят на консултираните малки стопани да се увеличи с 15 000 Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще е единственият бенефициент по мярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“, за която са публикувани проектни насоки в сайта на МЗХГ и в ИСУН. Заглавието на процедурата е „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез […]

Read more ›
Нов Правилник на Националния съвет по генетични ресурси влиза в сила от днес

Нов Правилник на Националния съвет по генетични ресурси влиза в сила от днес

Националният съвет участва в разработването на нормативи и е ангажиран с финансовите механизми От днес, с обнародването му в бр. №4 на „Държавен вестник“ от 15 януари 2021 г., влиза в сила новият Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството.  Националният съвет е постоянно действащ орган към Националния координатор по генетични ресурси в животновъдството. […]

Read more ›
Проектонаредба въвежда нови стикери за МПС, които транспортират храни

Проектонаредба въвежда нови стикери за МПС, които транспортират храни

Наредбата не засяга превоза на плодове и зеленчуци Транспортните средства, които превозват някои видове храни ще имат нови стикери, издадени от Българската агенция по безопасност на храните. Това е залегнало в проект на Наредба за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Стикерите ще са задължителни за бизнес операторите, обектите […]

Read more ›