Category: Законодателство

Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Приемът ще се възстанови на 15 октомври. До 11 октомври ще могат да се коментират предложените изменения Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със […]

Read more ›
С почти 200 хил. лв. се увеличават средствата за проекти на „Напоителни системи“ по мярка 4.3

С почти 200 хил. лв. се увеличават средствата за проекти на „Напоителни системи“ по мярка 4.3

Срокът за изпълнение на проектите се удължава с две години до 1 октомври 2025 г. До 7 октомври включително тече обществено обсъждане на проект на заповед на земеделския министър, с която се увеличават средствата по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура …“, която бе отворена за прием през април 2020 г. По нея можеха да кандидатстват държавното дружество „Напоителни […]

Read more ›
Пада изискване за капацитет на земеделската техника, закупена от организации на производители

Пада изискване за капацитет на земеделската техника, закупена от организации на производители

В проект за промени в Наредба 11/2007 г. се въвежда изменения в още два норматива Министерството на земеделието предлага промени в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Сред малкото […]

Read more ›
Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

С постановление № 300 на правителството общините, които имат одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г., получават 18 млн. лв. за изплащане на данък добавена стойност (ДДС). Това вече е факт с обнародването на норматива в 79-ти брой на „Държавен вестник“ от 21 септември 2021 г., който влиза в сила от днес, ДФ „Земеделие“ трябва да осигури разходите за сметка на предвидените […]

Read more ›
Земеделската комисия в НС обсъжда намаляването на ДДС за плодове и зеленчуци на 9%

Земеделската комисия в НС обсъжда намаляването на ДДС за плодове и зеленчуци на 9%

Законопроектът предвижда вдигане на тавана за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 на 165 000 лв. Днес в 16 часа Земеделската комисия в Народното събрание (НС) ще изслуша аграрния министър  проф. Христо Бозуков относно прилагането на Европейската стратегия за горите и пътната карта за изпълнение на Стратегическия план на България, който ще се прилага през периода 2023-2027 г. По-късно […]

Read more ›