Category: Законодателство

Промени в мярка 10: Поддържането на ивици с медоносни растения в нивите ще се подпомага с близо 64 евро/хектар

Промени в мярка 10: Поддържането на ивици с медоносни растения в нивите ще се подпомага с близо 64 евро/хектар

За поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха  за площи, заявени след 1.01.2021 г. Проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР е публикувана за втори път в рамките на януари тази година. Измененията са във връзка с двугодишния преходен […]

Read more ›
Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

По-високи компенсаторни плашания ще има за стопаните на едри и дребни преживни животни, които ги отглеждат с хуманно отношение. Това се вижда от предложения проект за промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Преизчисляването на ставките се позовава на извършен анализ на плащанията по мярката на база съпоставка на […]

Read more ›
Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Промени в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР предлагат някои важни изменения. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК, а коментари от общественото обсъждане се изпращат до 19 февруари 2021 г. Проектонаредбата предлага диференцирани според площите на стопанствата ставки за кандидати, които удължават ангажимента си или […]

Read more ›
Есетри

Нова наредба дава 6 месеца на фермите за риба да въведат правила за биосигурност

Необходимо е в обекта да има карантинно отделение за болните риби Животновъдните обекти за риба и други водни организми трябва да се съобразят с правилата, залегнали в Наредба 1 за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност в срок от 6 месеца. Наредбата е публикувана в днешния 6-ти брой на „Държавен вестник“ от 22 януари 2021 г. Описани са изисквания към производствените басейни, […]

Read more ›
Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Бенефициенти от 2021 г. ще получат по-високи субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“

Заради изтичане на досегашния програмен период и закъсняла процедура за започване на новия 7-годишен период, МЗХГ е подготвило изменения на Наредба 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“. Измененията са заради преходния двугодишен период, който ще обхване 2021-2022 г. и имат временен характер. Проектонаредбата въвежда по още една ставка на плащания, която е за площи, заявени след 1 […]

Read more ›