Category: Законодателство

Обнародвано е постановлението за промяна на Устройствения правилник на ИАСРЖ

Обнародвано е постановлението за промяна на Устройствения правилник на ИАСРЖ

С Постановление №288 от 23 август 2021 г. се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието, храните и горите. Постановлението е обнародвано в днешния 71-ви брой на „Държавен вестник“. То влиза в сила от 1 октомври. Промените в правилника целят той да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба. Извършват се вътрешни […]

Read more ›
Предлага се и за стопанските животни да се плащат здравни осигуровки

Предлага се и за стопанските животни да се плащат здравни осигуровки

В концепция за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, която ще се обсъжда до 20 септември, е записано въвеждането на електронен контрол на продажбите и употребата на антимикробни ветеринарни продукти С цел управление на риска у нас може да създаде Национален здравноосигурителен фонд, чрез който да се осъществява задължителното здравно осигуряване на селскостопанските животни. Той ще функционира на принципа на споделената отговорност между […]

Read more ›
Палките със сребърен йодид са закачени за крилото на самолета

С Постановление МЗХГ получава 500 хил. лв. за самолетната борба с градушки

С Постановление №279 на правителството са одобрени допълнителни 500 хил. лв. за продължаване на дейностите по борба с градушките, извършвани чрез приложения за пръв път от тази година самолетен способ. Постановлението от 13 август е обнародвано на 17 август в „Държавен вестник“ и влиза в сила от днес. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 […]

Read more ›
За три дейности по пчеларската програма ще има прием от 1 август до 31 декември 2022 г.

За три дейности по пчеларската програма ще има прием от 1 август до 31 декември 2022 г.

Проект на промени в Наредба 10 за прилагане на НПП 2020-2022 г. позволява на пчелари – физически и юридически лица, да кандидатстват за безплатно изследване на хранителните запаси на пчелните семейства за остатъчни пестициди Три дейности по Националната пчеларска програма (НПП) 2020-2022 г., която приключва да края на юли 2022 г., ще имат по още един прием в периода 1 […]

Read more ›
Изменени са срокове в Наредба №6 за авансови плащания за преструктуриране и конверсия на лозя

Изменени са срокове в Наредба №6 за авансови плащания за преструктуриране и конверсия на лозя

Сроковете за авансови плащания на бенефициети, одобрени по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната лозаро-винарска програма, са изменени с промени в Наредба №6  за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. в днешния 67-ми брой на „Държавен вестник“ от 13 август 2021 г. […]

Read more ›