Category: Законодателство

Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

С постановление № 300 на правителството общините, които имат одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г., получават 18 млн. лв. за изплащане на данък добавена стойност (ДДС). Това вече е факт с обнародването на норматива в 79-ти брой на „Държавен вестник“ от 21 септември 2021 г., който влиза в сила от днес, ДФ „Земеделие“ трябва да осигури разходите за сметка на предвидените […]

Read more ›
Земеделската комисия в НС обсъжда намаляването на ДДС за плодове и зеленчуци на 9%

Земеделската комисия в НС обсъжда намаляването на ДДС за плодове и зеленчуци на 9%

Законопроектът предвижда вдигане на тавана за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 на 165 000 лв. Днес в 16 часа Земеделската комисия в Народното събрание (НС) ще изслуша аграрния министър  проф. Христо Бозуков относно прилагането на Европейската стратегия за горите и пътната карта за изпълнение на Стратегическия план на България, който ще се прилага през периода 2023-2027 г. По-късно […]

Read more ›
Обнародвано е постановлението за промяна на Устройствения правилник на ИАСРЖ

Обнародвано е постановлението за промяна на Устройствения правилник на ИАСРЖ

С Постановление №288 от 23 август 2021 г. се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието, храните и горите. Постановлението е обнародвано в днешния 71-ви брой на „Държавен вестник“. То влиза в сила от 1 октомври. Промените в правилника целят той да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба. Извършват се вътрешни […]

Read more ›
Предлага се и за стопанските животни да се плащат здравни осигуровки

Предлага се и за стопанските животни да се плащат здравни осигуровки

В концепция за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, която ще се обсъжда до 20 септември, е записано въвеждането на електронен контрол на продажбите и употребата на антимикробни ветеринарни продукти С цел управление на риска у нас може да създаде Национален здравноосигурителен фонд, чрез който да се осъществява задължителното здравно осигуряване на селскостопанските животни. Той ще функционира на принципа на споделената отговорност между […]

Read more ›
Палките със сребърен йодид са закачени за крилото на самолета

С Постановление МЗХГ получава 500 хил. лв. за самолетната борба с градушки

С Постановление №279 на правителството са одобрени допълнителни 500 хил. лв. за продължаване на дейностите по борба с градушките, извършвани чрез приложения за пръв път от тази година самолетен способ. Постановлението от 13 август е обнародвано на 17 август в „Държавен вестник“ и влиза в сила от днес. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 […]

Read more ›