Category: Законодателство

За три дейности по пчеларската програма ще има прием от 1 август до 31 декември 2022 г.

За три дейности по пчеларската програма ще има прием от 1 август до 31 декември 2022 г.

Проект на промени в Наредба 10 за прилагане на НПП 2020-2022 г. позволява на пчелари – физически и юридически лица, да кандидатстват за безплатно изследване на хранителните запаси на пчелните семейства за остатъчни пестициди Три дейности по Националната пчеларска програма (НПП) 2020-2022 г., която приключва да края на юли 2022 г., ще имат по още един прием в периода 1 […]

Read more ›
Изменени са срокове в Наредба №6 за авансови плащания за преструктуриране и конверсия на лозя

Изменени са срокове в Наредба №6 за авансови плащания за преструктуриране и конверсия на лозя

Сроковете за авансови плащания на бенефициети, одобрени по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната лозаро-винарска програма, са изменени с промени в Наредба №6  за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. в днешния 67-ми брой на „Държавен вестник“ от 13 август 2021 г. […]

Read more ›
Нова таблица за икономическия размер на стопанствата заради предстоящото отваряне на мярка 6.3

Нова таблица за икономическия размер на стопанствата заради предстоящото отваряне на мярка 6.3

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по ПРСР въвежда нова таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанствата. Таблицата заменя предишната, чрез която се изчисляваше стандартният производствен обем (СПО) на стопанствата. Под нея има […]

Read more ›
Мярка 6.1 от 2018 г. за младите фермери също не изисква КЕП за второ плащане

Мярка 6.1 от 2018 г. за младите фермери също не изисква КЕП за второ плащане

Младите фермери до 40-годишна възраст, кандидатствали и одобрени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР при приема през 2018 г., могат да заявят второ плащане без да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Това е записано в проекта на заповед на зам.-министъра на земеделието Георги Събев. Общественото обсъждане на проекта е до 16 август т.г. Вместо с […]

Read more ›
Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

При кандидатстване за второ плащане по инвестиционната мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не се изисква електронен подпис. Бенефициентите трябва само да попълнят искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020. Това е записано в проекта на заповед на земеделския заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Георги Събев, публикуван на сайта на […]

Read more ›