Category: Законодателство

Нова таблица за икономическия размер на стопанствата заради предстоящото отваряне на мярка 6.3

Нова таблица за икономическия размер на стопанствата заради предстоящото отваряне на мярка 6.3

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по ПРСР въвежда нова таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанствата. Таблицата заменя предишната, чрез която се изчисляваше стандартният производствен обем (СПО) на стопанствата. Под нея има […]

Read more ›
Мярка 6.1 от 2018 г. за младите фермери също не изисква КЕП за второ плащане

Мярка 6.1 от 2018 г. за младите фермери също не изисква КЕП за второ плащане

Младите фермери до 40-годишна възраст, кандидатствали и одобрени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР при приема през 2018 г., могат да заявят второ плащане без да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Това е записано в проекта на заповед на зам.-министъра на земеделието Георги Събев. Общественото обсъждане на проекта е до 16 август т.г. Вместо с […]

Read more ›
Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

При кандидатстване за второ плащане по инвестиционната мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не се изисква електронен подпис. Бенефициентите трябва само да попълнят искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020. Това е записано в проекта на заповед на земеделския заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Георги Събев, публикуван на сайта на […]

Read more ›
5 вида сирена според маслеността им ще има на пазара според нова наредба

5 вида сирена според маслеността им ще има на пазара според нова наредба

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти е обнародвана в днешния „Държавен вестник“, бр. 64 от 3 август 2021 г. Тази наредба отменя предишната, която е от 2012 г. В нея са допълнени някои разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи […]

Read more ›
Увеличават парите по мярка 4.2 от 2018 г., проекти с 69 до 66 точки ще бъдат финансирани

Увеличават парите по мярка 4.2 от 2018 г., проекти с 69 до 66 точки ще бъдат финансирани

С 20 788 198 лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), отворена за прием през 2018 г. Това е вече е факт след подписаната вчера, 29 юли, заповед от зам.-министър Георги Събев. Проектът на заповедта бе публикуван в началото на юли т.г. Това е второто увеличение на първоначално определения бюджет […]

Read more ›