Archive for юли 7th, 2017

Министър Порожанов иска до 2020 г. 90% от нивите да са защитени от градушки

Министър Порожанов иска до 2020 г. 90% от нивите да са защитени от градушки

До 2020 г. 90% от земеделската земя и 60 на сто от урбанизираните територии да бъдат защитени от градушки. Тази цел е представил днес на среща с представители на общини, застрахователи и земеделски производители земеделският министър Румен Порожанов. Без „чадър“ ще останат само върховете на Стара планина, съобщиха присъствали на форума. Още от следващата година би трябвало да заработи самолетният способ […]

Read more ›
Над 4 млн. лв. изплатени по мярка 214

Над 4 млн. лв. изплатени по мярка 214

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 4 357 851 лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Финансова подкрепа получиха 312 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“, както и тези които са заявили двете направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна […]

Read more ›
Обезщетенията при наводнения и градушки до 80%, при суша – до 40 на сто

Обезщетенията при наводнения и градушки до 80%, при суша – до 40 на сто

Обезщетенията, които ДФ „Земеделие“ ще изплати на стопани, пострадали от природни бедствия през 2016 г., са с различен размер. Това се вижда от протокола на проведения вчера Управителен съвет на фонда. Сумата от 2.1 млн. лева ще бъде разпределена по следния начин: Стопанствата,които са били засегнати от измръзване или осланяване, наводнение или преовлажняване, и от градушка, ще бъдат компенсирани така: […]

Read more ›
Европейска помощ от 11.3 млн. лв. ще се разпредели по 3 схеми за животновъди без или с до 10 дка за ЖЕ пасища

Европейска помощ от 11.3 млн. лв. ще се разпредели по 3 схеми за животновъди без или с до 10 дка за ЖЕ пасища

Подпомагане ще получат дребни фермери с до 20 крави и до 50 овце; попадащите в нитратно уязвими зони или построили биогаз инсталации; ферми с пасища и с до 200 крави или биволици, и 500 овце Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри над 11.3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и […]

Read more ›
Зеленчуците и гроздето отпадат от компенсациите за ембаргото на Русия

Зеленчуците и гроздето отпадат от компенсациите за ембаргото на Русия

Зеленчуците отпадат от временните извънредни мерки на ЕС за подпомагане на производителите. Това се вижда от публикувания на страницата на земеделското министерство Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете. Досега и от есента на 2014 г. зеленчуците бяха част от земеделските продукти, които участват в извънредните […]

Read more ›