Archive for август 4th, 2017

НАП ще изпраща електронно удостоверения за дължими данъци на клиенти към институции и общини

НАП ще изпраща електронно удостоверения за дължими данъци на клиенти към институции и общини

Това влиза в сила от началото на 2018 г. според промени в ДОПК Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци, ще получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и влизат в сила от началото на 2018 г. В момента над близо 100 […]

Read more ›
Смолян е на първо място по площи с картофи и на предпоследно по добив

Смолян е на първо място по площи с картофи и на предпоследно по добив

Смолян е далеч пред всички останали области в страната по заети с картофи площи. У нас от близо 104 хил. дка, заети с клубеновото растение, над една пета се падат на Смолянска област или по-точно – 22 510 дка. Втори след планинската област е Пазарджик с 12 800 дка с картофи, на трето място е област София с 11 803 […]

Read more ›
Частично изменят списъка на пернатия и космат дивеч, отглеждан във ферми

Частично изменят списъка на пернатия и космат дивеч, отглеждан във ферми

Списъкът на разрешените за отглеждане при стопански условия представители на пернат и космат дивеч се променя частично с цел синхронизиране на нашето с действащото европейско законодателство. Едно от основните несъответствия е свързано с вида норка, определен за отглеждане в наши животновъдни обекти. Става въпрос за европейската норка Mustela Lutreola, която е класифицирана като критично застрашен вид и е в червения […]

Read more ›
Хуманното отношение към свинете ще се подпомага със 179 млн. лв. до 2022 г.

Хуманното отношение към свинете ще се подпомага със 179 млн. лв. до 2022 г.

Във връзка с изтичане на крайния срок на прилагане (31.12.2017 г.)  на действащата към настоящия момент схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, Министерство на земеделието, храните и горите разработи съвместно с бранша проект на държавна помощ за хуманно отношение към свинете, със срок на прилагане от 01.01.2018 до 31.12.2022 г. […]

Read more ›
Д-р Звездомир Желев

Контактните препарати са “гръбнака” на борбата със струпясване по ябълката

Експеримент в четири градини показа ефекта от прогнозния модел RimPro и нулевото въздействие на растителната защита при придобита резистентност, разказа д-р Звездомир Желев В България и по света един от най-големите проблеми е устойчивостта на гъбата-причинител към фунгицидите. Представата за ябълката като един от „най-пръсканите с опасни препарати” плодове вече значително се променя със съвременни подходи за растителна защита, информира младият […]

Read more ›