Archive for август 13th, 2017

Борсовите купувачи свалят цената на пшеницата у нас, продавачите я вдигат

Борсовите купувачи свалят цената на пшеницата у нас, продавачите я вдигат

В Будапеща котировките на зърното все така вървят нагоре Цените на основните зърнени контракти продължават да спадат на борсата в Чикаго. Пшеницата поевтиня с 6.32 долара до 161.82 щ.д./тон, царевицата я следва с минус 2.44 долара до 140.62 щ.д/.т, а соевият шрот и соята вървят доста чувствително надолу с минус 12.10 и 23.51 долара до съответно 294.20 и 341.94 щ.д./тон, съобщават в […]

Read more ›
До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

Публикувани са указания за чл. 37б и 37в от Закона за стопанисване и ползване на земите Земеделското министерство публикува указания за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за […]

Read more ›