Archive for август, 2017

Към 8 700 дка държавни пасища в Пловдивска област на търг за животновъди

Към 8 700 дка държавни пасища в Пловдивска област на търг за животновъди

На търг с тайно наддаване са обявени за отдаване под наем общо към 8 700 декара пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се намират в област Пловдив. За участие се допускат само регистрирани като земеделски производители животновъди. Областната земеделска дирекция в Пловдив отдава земята за срок от една година при наемна цена между 7 и 12 лева. Животновъдите, […]

Read more ›