Archive for септември 3rd, 2017

До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

От общо 18 мерки по програмата, 10 не са отваряни досега До 30 август 2017 г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представляват 32.67% от целия й бюджет. Тук влизат и поетите ангажименти по мерките 10, 11, 12 и 13, уточняват от ДФ „Земеделие“ в табличен вид на страницата си. В същото време реално […]

Read more ›
Погледни на юг привечер и ще видиш Млечния път

Погледни на юг привечер и ще видиш Млечния път

По това време на годината нашата галактика Млечният път се вижда най-ясно на небесния свод. Ако привече погледнете на юг може да видите как се издига от хоризонта почти право нагоре и високо в небето, информира Пенчо Маркишки от Института по астрономия пи БАН от ефира на националното радио. По-късно, в началото на нощта, Млечния път вече се вижда как […]

Read more ›
Променят наредбата за държавните язовири заради кмета на Гълъбово

Променят наредбата за държавните язовири заради кмета на Гълъбово

Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение, ще бъде частично изменена. Предложението за редакция на норматива е мотимирано от зам.-министъра на земеделието Цветан Димитров. Промяната ще касае единствено язовир „Розов кладенец“ в община Гълъбово. В приложение 1 на наредбата държавният водоем е вписан с предназначение „любителски риболов“. Предложената промяна […]

Read more ›
Борсовите цени на зърното в предесенна дрямка, само рапицата леко се подхлъзна

Борсовите цени на зърното в предесенна дрямка, само рапицата леко се подхлъзна

На световните борсови пазари и в Европа и отвъд океана цените на основните зърнени контракти продължават да спадат, но вече с по-малки стойности, съобщава в седмичния си обзор Софийска стокова борса. Цената на соевия шрот и соята на борсата в Чикаго отново падна с 3,30 и 1,84 долара съответно до нива 294,30 и 343.99 щд/тон. Изключение правят пшеницата, която незначително […]

Read more ›