Archive for септември 5th, 2017

Нов прием за доставчици по училищните схеми започва от 11 септември

Нов прием за доставчици по училищните схеми започва от 11 септември

Помощните училища вече не могат да участват в схемите ДФ „Земеделие“ обявява нов прием на заявления по Училищните схеми за учебната 2017/2018 г. от 09:00 часа на 11.09.2017 г. до 17:30 часа на 21.09.2017 г. Допълнителният прием се отваря със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на […]

Read more ›
Над 10 хил. фермери трябва да докажат право на ползване при застъпени площи най-късно до 1 декември

Над 10 хил. фермери трябва да докажат право на ползване при застъпени площи най-късно до 1 декември

Към 60 хил. дка са заявени за директни плащания от двама ползватели Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2017 и започна процедурата по изпращане на уведомителните писма за установените застъпвания. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, в срок до 20 работни дни от получаването […]

Read more ›
14-ти Шри Чинмой маратон в Пловдив на 1 октомври

14-ти Шри Чинмой маратон в Пловдив на 1 октомври

За 14-ти път „Шри Чинмой маратон тим“ организира маратон и полумаратон Себенадминаване при Олимпийския гребен канал в Пловдив. Голямото състезание ще е на 1 октомври, неделя. Стартът за участниците в маратона ще бъде даден в 9:00 часа, а за полумаратона в 10:00 часа. За първи път тази година маратонът ще е през есента вместо през април по независещи от организаторите […]

Read more ›
Какво искат нашите земеделци от новата ОСП: Да се запази тавана на субсидии, да се ореже бюрокрацията

Какво искат нашите земеделци от новата ОСП: Да се запази тавана на субсидии, да се ореже бюрокрацията

Възможности за инвестиции и качествени храни искат фермерите и обществото В рамките на инициативата на Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро „ОСП след 2020 – Изборът на България“ беше проведено национално публично обсъждане под формата на въпросник, достъпен както за фермерите чрез представляващите ги организации, така и за широката общественост. Основната цел на инициаторите на допитването е чрез широка […]

Read more ›