Archive for септември, 2017

НАП напомня: Само до 2 октомври се коригират годишните данъчни декларации за 2016 г.

НАП напомня: Само до 2 октомври се коригират годишните данъчни декларации за 2016 г.

Тази година за първи път физическите и юридическите лица, които са установили пропуски в подадените от тях годишни данъчни декларации/ГДД/, по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ за юридическите лица, имат възможност да подадат еднократно в срок до 2 октомври (30 септември е неработен ден) […]

Read more ›
Отнемат лиценза на акцизен склад заради неплатени задължения към държавата

Отнемат лиценза на акцизен склад заради неплатени задължения към държавата

Още 12, три от които от Пловдив, са застрашени да загубят разрешителното за дейност Над 3 млн. лв. общо събра НАП, след като подложи на постоянен мониторинг задълженията на търговците на течни горива и собствениците на лицензирани акцизни складове. Мярката предвижда непрекъснато проследяване на задълженията и директен телефонен контакт, ако търговците и складодържателите пропуснат да внесат данъците, осигурителните си вноски […]

Read more ›
Кандидати от първия прием по мярка 4.1, оценени с 37 точки, получават финансиране

Кандидати от първия прием по мярка 4.1, оценени с 37 точки, получават финансиране

Ще им бъде изплатена субсидия с общ размер от близо 10 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие” изготви 15 анекса за отпадане на клаузи по условни договори, сключени с бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием през април-юни 2015 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, които са получили 37 точки по критериите за подбор. Общата сума на одобрената […]

Read more ›
Базар на пчелен мед и продукти започва в Пловдив на 29 септември

Базар на пчелен мед и продукти започва в Пловдив на 29 септември

В петък, 29 септември, на Централния площад в Пловдив се открива базар на пчелен мед и продукти, организиран от общинското пчеларско сдружение „Акация 1899″. Традиционната есенна изложба, която ще стартира в 11:30 часа, е сред най-очакваните прояви от любителите на истинския мед, представен директно от пчеларите. Общо 12 от тях, сред които и един производител от област Бургас, ще покажат […]

Read more ›
Пада подаването на данъчна декларация в Търговския регистър при липса на дейност

Пада подаването на данъчна декларация в Търговския регистър при липса на дейност

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме. С предложения проектозакон се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния […]

Read more ›