Archive for октомври 6th, 2017

Гостите в изложбената зала

АГРИТОП откри уникален търговски център за животновъдна техника и технологии в Долни Дъбник

В специална зала фирмата ще провежда семинари за обучение на фермерите в новите технологии и машини Водещата в предлагането на модерна за животновъдите техника фирма АГРИТОП откри с бляскаво тържество четвъртия си търговски център в град Долни Дъбник вчера. Над 300 гости посрещна за събитието си компанията. Повечето от тях бяха животновъди и земеделци, както и председатели и директори на […]

Read more ›
Машини за пакетиране на сурови плодове не се финансират по мярка 4.2

Машини за пакетиране на сурови плодове не се финансират по мярка 4.2

Технологичните проекти за преработка на мляко и месо трябва да бъдат заверени от БАБХ, припомнят от ДФ „Земеделие“ в анализа за най-често допусканите от кандидатите грешки Машини за сортиране и пакетиране на необработени плодове и зеленчуци не са допустими за финансиране по мярка 4.2 „Преработка/маркетинт на селскостопански продукти“. Ако кандидатът има намерение да закупи оборудване за сортиране на стерилизирана продукция, […]

Read more ›
Окончателно: 438 доставчици ще осигурят на 3 450 учебни заведения плодове, зеленчуци и млечни

Окончателно: 438 доставчици ще осигурят на 3 450 учебни заведения плодове, зеленчуци и млечни

Нови 73 кандидати бяха одобрени от ДФ „Земеделие“ ДФ „Земеделие“ одобри допълнително 73 кандидати по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 г. от допълнителния прием на заявления, проведен в периода 11-21 септември.  Допустими за участие в допълнителния прием, бяха учебни заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не са одобрени или са […]

Read more ›
Област Пловдив с най-много проекти по преработвателната мярка 4.2 – 81

Област Пловдив с най-много проекти по преработвателната мярка 4.2 – 81

Фирмите от областта са заявили субсидия с общ размер от 121 745 540,34 лв. при среден за страната 29.5 млн. лева Област Пловдив е с най-голям брой проекти, подадени по преработвателната мярка 4.2 при предишния прием от настоящия програмен период, се вижда от анализа на най-често допусканите грешки при кандидатстване, подготвен от ДФ „Земеделие“. Фирмите от областта са подали общо 81 проекта […]

Read more ›
Грешки по мярка 7.2: Когато общините проектират ремонт на водоснабдителна мрежа, оправят улиците

Грешки по мярка 7.2: Когато общините проектират ремонт на водоснабдителна мрежа, оправят улиците

София област е с най-много подадени проекти и най-висока поискана субсидия по мярка 7.2 ДФ „Земеделие“ публикува свой анализ, в който посочва най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Грешките са систематизирани в 5 групи:  Грешки, свързани с допустими и недопустими разходи; Грешки, свързани с представените документи; […]

Read more ›