Archive for октомври 7th, 2017

Шампион: Пакетче краве масло скочи с 0.80 лв. за година до 2.14 лв./брой на едро

Шампион: Пакетче краве масло скочи с 0.80 лв. за година до 2.14 лв./брой на едро

Пакетче от 125 гр. краве масло поскъпна на едро през седмица с нови 10.3% или с 0.20 лв. и достигна до 2.14 лева за брой, сочи в последния си табличен бюлетин Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ). Според архива на комисията, през септември 2016 г. средната цена на млечната стока е била 1.34 лв. за брой или с […]

Read more ›
Одиторската агенция към МЗХГ се увеличава с 8 щата заради поемане на рибарската програма

Одиторската агенция към МЗХГ се увеличава с 8 щата заради поемане на рибарската програма

Агро министерството е подготвило проект на постановление, с което променя няколко нормативни акта – Устройствени правилници на министерството от различни години, на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, на Агенцията по горите, а също така и класификатора на длъжностите в администрацията. Промените в класификатора са заради изискването назначените служители в одиторската агенция да отговарят на определени изисквания като […]

Read more ›