Archive for януари 10th, 2018

Коригирано е участието на ИАРА в Рибарската програма

Коригирано е участието на ИАРА в Рибарската програма

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията имат за цел да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на Програмата. Промените обхващат актуализиране на органите за управление и контрол на ПМДР и прецизиране на дублирани или липсващи индикатори в нея. С Решение на Министерския съвет № 573 от 2016 г. […]

Read more ›
България ще си търси чрез съда на ЕС към €11,7 млн., отрязани за селските райони

България ще си търси чрез съда на ЕС към €11,7 млн., отрязани за селските райони

България ще си търси чрез Общия съд на Европейския съюз 11 685 774,48 евро и ще иска съдебните разноски да бъдат поети от Европейската комисия. Сумата представлява разходи от бюджетите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които са изключени от финансиране миналата година. Страната ни ще оспори Решение за изпълнение […]

Read more ›
Индикативен график директни плащания: Зелените – април, дребните и младите – лятото

Индикативен график директни плащания: Зелените – април, дребните и младите – лятото

Министерство на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за предстоящи директни плащания по схемите и мерките от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година. Според графика: 20-30 януари – ІІ транш на преходната национална помощ за говеда, овце и кози 10-20 февруари – Предварително плащане по Мярка 13 – необлагодетелствани райони. Окончателното ще е между 10-20 юни 10-30 март […]

Read more ›
АЗПБ планира дискусия за таваните на плащанията и за определението „активен фермер“

АЗПБ планира дискусия за таваните на плащанията и за определението „активен фермер“

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) е поканила за Шестата агро конференция „Национална среща на земеделските производители“ високопоставени гости от Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), ръководители и експерти в държавната администрация, както и и представители на бизнеса. Аграрният форум ще се проведе от 14 до 16 февруари в курорта „Златни пясъци“, съобщиха от асоциацията. Той ще е под […]

Read more ›
Печалбата на пловдивските фирми през 2016 г. с ръст от 32% до 1,654 млрд. лв.

Печалбата на пловдивските фирми през 2016 г. с ръст от 32% до 1,654 млрд. лв.

В областта е имало 37 383 предприятия, в които са работели 205 539 лица. Най-голяма загуба са натрупали микро фирмите През 2016 г. в Пловдивска област са функционирали 37 383 нефинансови предприятия, в които са работели 205 539 наети лица или с 4,1% повече спрямо 2015 г. Реализираната добавена стойност е 4 894 млн. лв. и е с 14.1% повече […]

Read more ›