Archive for януари 15th, 2018

Досега са изплатени 15% от мярка 4, договорени са 65 на сто

Досега са изплатени 15% от мярка 4, договорени са 65 на сто

Отчетът на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изпълнението на инвестиционните и площните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. към 31 декември 2017 г. показва, че по мярката с най-голям интерес – №4 „Инвестиции в материални активи“, договорените средства са 64.94% от общия й бюджет. Изплатените обаче се едва 14,48% от сумата, определена за мярката. Те се равняват […]

Read more ›
ЕК стартира обществена консултация: Kои са политиките с добавена стойност

ЕК стартира обществена консултация: Kои са политиките с добавена стойност

През 2018 г. Европейската комисия ще изготви предложения за бъдещи финансови програми за многогодишната финансова рамка след 2020 г., която е дългосрочен бюджет на ЕС. Предложенията ще бъдат разработени така, че да позволят на ЕС да реши неотложни задачи, които са най-важни, в области, в които е възможно да се постигне повече от самостоятелните държави-членки. Това изисква внимателна оценка на […]

Read more ›
Променят наредбата за схемите при директни плащания

Променят наредбата за схемите при директни плащания

Производителите на памук трябва да са приключили с жътвата му до 30 ноември Стопаните на овце и кози под селекция ще имат право на преходна национална помощ Добивът от биологични оранжерийни зеленчуци ще е 50% от необходимия при конвенционалното производство Фермерите ще декларират, че няма да прилагат растителна защита при угари, площи с междинни култури или зелена покривка, и други За […]

Read more ›
МЗХГ иска нормативни промени за държавните земи в регулация и за ограниченията за чужденци

МЗХГ иска нормативни промени за държавните земи в регулация и за ограниченията за чужденци

В обширен анализ министерството предупреждава за санкции от над 1,6 млн. лв. и по 660 евро на ден, заради ограничените възможности на чужденци от ЕС да придобиват земеделски земи. ЕК ни предлага модели на приемливи рестрикции В „Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България“, работна група от […]

Read more ›
Финн Петерсен: Първият автономен трактор вече е лансиран в САЩ, първият електрически – в Германия

Финн Петерсен: Първият автономен трактор вече е лансиран в САЩ, първият електрически – в Германия

Речта на Финн Петерсен, регионален директор на „Клаас“ за Югоизточна Европа, при получаване на почетното звание Доктор хонорис кауза на Аграрен университет – Пловдив на 19 декември 2017 г., бе предоставена на Агро Пловдив от немската компания. Публикуваме я с незначителни съкращения.  Уважаеми почетни гости, Добър ден на всички и честит празник!  За мен е особена чест да съм част […]

Read more ›