Archive for януари 24th, 2018

Падат субсидиите по мярка 13, ако земята не е 100% в необлагодетелствани райони

Падат субсидиите по мярка 13, ако земята не е 100% в необлагодетелствани райони

Досега изискването бе над 50 на сто от площта на стопанствата да е в  райони с природни и други ограничения Поправка на Наредба 6 от 2015 г., която касае прилагането на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., ще редуцира броя на бенефициентите. В […]

Read more ›